• „Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, a zagadnienia poruszane podczas szkolenia wpisały się w oczekiwania uczestników. Trener prowadzący szkolenie wykazała...

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 • „Szkoleniami zostało objętych ok. 1000 pracowników. Dwudniowe szkolenia podsumowane były sesjami egzaminacyjnymi. Szkolenia zostały przeprowadzone z zachowaniem najwyższej...

  PZU S.A.

 • „Grupa aktywnie uczestniczyła w zajęciach, co pozwala ocenić, że były prowadzone w interesujący sposób. Szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Uwzględniając...

  WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

 • „Szkolenie bardzo profesjonalne, na wysokim poziomie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Praktyczny charakter szkolenia spowodował, że zdobyte umiejętności będą w...

  BUMAR ŁABĘDY S.A.

 • „Wysokie umiejętności dydaktyczne oraz merytoryczne przygotowanie trenera, sprawiły, że szkolenie zostało przeprowadzone w sposób ciekawy, rzetelny i zgodny z oczekiwaniami...

  HL DISPLAY GLIWICE

 • „Usługa szkoleniowa została wykonana w sposób rzetelny i profesjonalny, zapewniający pełną realizację programu, zgodnie ze złożonym zamówieniem.”

  GRUPA AZOTY S.A.

 • „Poziom merytoryczny i sposób realizacji oceniamy bardzo wysoko. Doskonały warsztat trenerski i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne trenera budują wyjątkowa jakość...

  BOMBARDIER

Naszą Misją jest dostarczanie Klientom najefektywniejszych rozwiązań służących doskonaleniu ludzi, procesów i produktów w Ich organizacjach.

Naszym celem jest wspieranie menadżerów i specjalistów w osiąganiu ich celów biznesowych, poprzez rozwijanie ich kompetencji i przekazywanie im skutecznych rozwiązań kluczowych dla biznesu. Naszym celem jest przekraczanie oczekiwań Klientów. Z pełnym zaangażowaniem projektujemy i wdrażamy rozwiązania, które przekształcamy w ponadprzeciętne osiągnięcia i wymierne rezultaty dla Klienta. Aby osiągać cele, na co dzień kierujemy się wartościami, które pomagają nam utrzymać wysoki poziom.

Nasze główne Wartości to:

 • K O M P E T E N C J A – dążymy do najwyższej skuteczności w realizowaniu wspólnych celów.
 • W S P Ó Ł P R A C A – współdziałamy z Klientami, Partnerami, Współpracownikami, doceniając ich indywidualną perspektywę.
 • I N N O W A C J A – poszukujemy nowych metod, kreujemy i wdrażamy nowe sposoby zwiększające udział praktycznej i potrzebnej wiedzy w organizacjach.
 • Z A A N G A Ż O W A N I E – robimy to z pasją.

 

19286
Przeszkolone osoby
582
Przeszkolone organizacje
99%
Poziom satysfakcji uczestników

Login Form