Jakość każdego projektu, także rozwojowego jest zdeterminowana przez czas, pieniądze i zakres. W ujęciu Modelu SEB te trzy elementy są zaplanowane z orientacją na cele, skrupulatnie realizowane i bacznie monitorowane. Wszyscy, którzy chcą mieć pewność, że sensownie zainwestowali w rozwój pracowników mogą wreszcie odetchnąć. 

Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo) to zestaw narzędzi i procesów gwarantujących realizację projektów szkoleniowo-rozwojowych w sposób efektywny biznesowo. SEB jest kompilacją dwóch, fundamentalnych w zarządzaniu szkoleniami modeli, którymi są: poziomy efektywności wg modelu Donalda Kirkpatricka i etapy efektywnego projektu szkoleniowo-rozwojowego wg Leslie Rae. Model SEB obejmuje trzy wymiary:

 • Proces realizacji programu rozwojowego
 • Poziomy oceny jego skuteczności
 • Role, jakie w całości tych działań odgrywają interesariusze procesu szkolenia

 model SEB

 

Model SEB jest kompleksowy, logiczny i prosty. Przejrzyście opisuje uporządkowane działania niezbędne dla przeprowadzania skutecznych projektów rozwojowych. Zawiera bogaty komplet narzędzi, począwszy od analizy potrzeb rozwojowych na wymaganych płaszczyznach aż do wyliczenia zwrotu z inwestycji ROI. Użyteczność narzędzi SEB została wielokrotnie sprawdzona, a to pozwala z zaufaniem implementować je wg potrzeb w zakresie dostosowanym do możliwości i warunków działania. Łatwość wdrażania narzędzi lub ich modyfikacji nie wymaga jakichś specjalistycznych kompetencji od osoby odpowiedzialnej za przebieg projektu, co czyni Model SEB bardzo atrakcyjnym.

ZASTOSOWANIE MODELU SEB MA UZASADNIENIE GDY ISTNIEJĄ POTRZEBY:

 • uporządkowanie działań związanych z realizacją projektów szkoleniowych w jeden spójny, przejrzysty system tak, by minimalizować błędy, zoptymalizować wykorzystanie budżetu, właściwie zaangażować interesariuszy w uzyskanie założonych rezultatów oraz aby łatwiej koordynować większą liczbę projektów rozwojowych
 • stworzenie własnej strategii lub procedur polityki szkoleniowej wraz z oceną efektywności działań rozwojowych oraz systemu kontroli i raportowania o efektach dla kadry kierowniczej i zarządu
 • zaprojektowania systemu pełnej oceny efektywności szkoleń (na wszystkich poziomach modelu Kirkpatricka) tak, żeby nowy standard był stosunkowo łatwy do realizacji i dawał wskaźnikowe możliwości raportowania jak szkolenia wspierają cele firmy
 • wsparcie polityki personalnej w sytuacji wdrażania systemów informatycznych tak, aby skuteczność instalowanych rozwiązań IT była wyższa, a proces kalibrowania i dopasowywania systemu mniej bolesny
 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, bo jest to zawsze obszar wymagający ciągłej pracy i doskonalenia, a model SEB wprowadza nowy wymiar jakościowy do identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych
 • optymalizowanie współpracy z firmami szkoleniowymi
 • budowanie PR-u dla funkcji rozwojowej

DLACZEGOI WARTO PRZYJĄĆ MODEL SEB ZA STANDARD REALIZACJI PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH?

Ponieważ wtedy:

 • rośnie skuteczności i efektywności szkoleń
 • profesjonalny system oceny szkoleń jest zrozumiały dla kadry zarządzającej
 • rzetelniejsza analiza potrzeb szkoleniowych optymalizuje działania
 • lepszy jest wizerunek funkcji rozwojowej ludzi w firmie
 • wzrasta ranga działu szkoleń w organizacji
 • znacząco rośnie stopień uporządkowania i łatwość kontroli każdej ilości szkoleń
 • prawdziwe partnerstwo działu szkoleń zarówno z klientem wewnętrznym jak i z zarządem firmy jest wymuszone automatyczne.
19286
Przeszkolone osoby
582
Przeszkolone organizacje
99%
Poziom satysfakcji uczestników

Login Form