Z a r z ą d z a n i e  z a s o b a m i  l u d z k i m i  jest ukierunkowane z jednej strony na osiąganie celów przedsiębiorstwa, a z drugiej na zaspokajanie potrzeb pracowników. Strategie HR obejmują procesy planowania zasobów, budżetowania, zatrudniania, wynagradzania, motywowania, szkolenia i rozwoju, oceny itd. Wykorzystanie skutecznych metod i narzędzi zdecydowanie usprawnia te procesy.

Nasze szkolenia z obszaru Narzędzia HR pomogą Państwu wdrożyć rozwiązania, które doprowadzą do sytuacji, w której firma jest w stanie o s i ą g n ą ć  s u k c e s  p r z y  p o m o c y  l u d z i.  Zapraszamy na szkolenia: 

  • Rekrutacja i Selekcja Kandydatów
  • Adaptacja Nowego Pracownika
  • Model Kompetencyjny
  • Kompetencyjne Opisy Stanowisk Pracy
  • Badania Opinii i Satysfakcji Pracowniczej
  • Kompetencyjne Systemy Ocen Pracowników
  • Zarządzanie wydajnością
  • Program Outplacement
  • Karta Wyników ZZL


W zależności od celów i oczekiwanych rezultatów szkolenia, możemy je przeprowadzić w różnej formie, np. dwudniowego warsztatu lub cyklu rozwojowego, w formule blended learning albo outdoor.
Możliwości jest wiele. Więcej o formach szkolenia z tego obszaru znajdziesz »TUTAJ«

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie. Zapraszamy do kontaktu.

19286
Przeszkolone osoby
582
Przeszkolone organizacje
99%
Poziom satysfakcji uczestników

Login Form