Agile Business Consortium SCRUM MASTER. Akredytowane szkolenie z egzaminem (VII – online)

Data: 24/07/2024 - 26/07/2024

ABC_Scrum_Master

Uznawany i szeroko stosowany na całym świecie SCRUM stanowi ramy do opracowywania, dostarczania i utrzymywania kompleksowych  produktów dzięki efektywnej współpracy zespołowej. Jest obecnie uznawany za najczęściej stosowaną na świecie metodą z rodzin Agile. Stworzony przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda Idealnie pasuje do projektów, w których pojawiają się nieoczekiwane wymagania. Osoby w zespole SCRUM’owym pełnią różne role. Zespół deweloperski dostarcza działający, gotowy produkt. Product Owner decyduje o kolejności realizacji wymagań, czyli kształcie produktu, rozwiązania. Odpowiedzialność za cały proces bierze na siebie Scrum Master, który dba i wspiera swój zespół. Pomaga zrozumieć pozostałym członkom zespołu metodę, zasady, wartości oraz celowość stosowania SCRUM. Jego zadaniem jest stwarzanie zespołowi najlepszych warunków w celu realizacji zadania.

Zdanie egzaminu uprawnia do bezpłatnej oceny wykonanej przez Agile Business Consortium w celu uzyskania tytułu Business Agility Professional Level 1 – Explorer.

Pobierz broszurę szkolenia

Program szkolenia jest akredytowany przez APMG International, brytyjską organizację akredytacyjną i służy rozwinięciu kompetencji Scrum Mastera oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Agile Business Consortium Scrum Master. Szkolenie jest adresowane do obecnych i przyszłych członków zespołów SCRUM i wszystkich osób odpowiedzialnych za wykorzystanie Scrum w organizacji, którzy chcą uzyskać międzynarodowy certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master oraz mających co najmniej 3-miesiączne doświadczenie współpracy w zespołach projektowych.

Obecnie certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master jest jedynym międzynarodowym certyfikatem Scrum Master, egzamin do którego jest przeprowadzany w języku polskim albo angielskim.

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • członków zespołów Scrum, obecnych i przyszłych,
 • osób odpowiedzialnych za wykorzystanie metody Scrum w organizacji,
 • przedstawicieli działów biznesowych oraz IT,
 • członków zespołów projektowy, liderów i menedżerów zespołów,
 • osoby zainteresowane uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Agile Business Consortium Scrum Master.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego Scrum Mastera oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master akredytowanego przez APMG International. Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Agile Business Consortium Scrum Master.

W obszarze wiedzy uczestnik: pozna zasady zwinności, dowie się na czym polega i jak wzmacniać samoorganizację, dowie się jakie są role w zespole Scrum i ich odpowiedzialności, jak zaplanować i przeprowadzić Sprint, Daily, Review, Retrospective.

W obszarze umiejętności uczestnik: nauczy się współdziałać z zespołem deweloperskim i wykorzystywać pomocne techniki wspierające dostarczanie przyrostu rozwiązania na końcu każdego sprintu.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: wzmocni swoją postawę servant-lidera, który wspiera sukces zespołu, usuwa przeszkody, usprawnia organizację chroni zespół rozwoju rozwiązania.

Dzień 1

 • Wprowadzenie
 • Ogólny przegląd Scrum
 • Samoorganizacja
 • Zasady zwinności
 • Podejście empiryczne do rozwoju produktu
 • Zdarzenia Scrum
  • Sprint Planning
  • Sprint
  • Daily Scrum
  • Review
  • Retrospective
 • Zespół Deweloperski

Dzień 2

 • Role w zespole Scrum
 • The Produkt Backlog
 • Planowanie i wykonanie Sprintu
 • Postępy Sprintu
 • Symulacja Scrum
 • Rozwój kompetencji Scrum Master
 • Przygotowanie do egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master

Dzień 3

 • Egzamin Agile Business Consortium Scrum Master

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i wykorzystuje interaktywne formy rozwoju na etapach przed, w trakcie i po szkoleniu. Liczne ćwiczenia, zadania indywidualne i zespołowe pozwalają przećwiczyć właściwe metody. Materiały wprowadzające, informacje zwrotne ułatwiają uzyskanie rezultatu rozwojowego. Wśród metod aktywizujących są gry szkoleniowe, testy, studium przypadków, panel wymiany doświadczeń i opinii, ćwiczenia indywidualne, zadania zespołowe, dyskusje moderowane i inne.

 • Szkolenie i certyfikacja opierają się na przewodniku The SCRUM Guide.
 • szkolenie prowadzenie w j. polskim z wykorzystaniem używanej angielskojęzycznej terminologii,
 • wsparcie trenera w zakresie tłumaczenia z j. angielskiego dla oczekujących tego uczestników,
 • możliwość wymiany doświadczeń uczestników w zakresie metody SCRUM i metodyki Agile.

Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener Scrum Master. Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management. Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem. Absolwentka Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej.

Obszar specjalizacji: Metodyka Agile, Zarządzanie Projektami, Metoda Scrum, Change Management, Management 3.0, Budowanie Zespołu, Facylitacja zespołów, Coaching zespołowy.

Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo.) Certyfikowany trener, doradca, konsultant, coach.

Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej. Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

 

Szkolenie akredytowane:
 • miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone w wirtualnej klasie w formule distance learning,
 • 2 dni szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej,
 • godziny zajęć: dzień 1 i 2 8:00 – 15:00
 • po ukończeniu akredytowanego szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam,
 • materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej w języku polskim
 • w ramach szkolenia jest przeprowadzany egzamin testowy,
Egzamin:
 • przeprowadzany trzeciego dnia  (10:00-11:00),
 • egzamin składa się z 50. pytań wielokrotnego wyboru,
 • do zaliczenia jest wymagane 74% tj. 37 poprawnych odpowiedzi,
 • czas trwania 40 minut,
 • egzamin online w języku polskim albo angielskim,
 • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master wydany przez APMG International w wersji elektronicznej (opcjonalnie w wersji papierowej za dodatkową opłatą),
 • certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master jest bezterminowy.
Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi Doskam Sp. z o.o. oraz APMG International Ltd.

Cena szkolenia: 2 000,00 

Cena promocyjna szkolenia ma zastosowanie w przypadku zamówienia i opłacania szkolenia co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem.

Cena zawiera:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe w języku polskim
 • Certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego wydany przez Doskam
 • Certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master wydany przez APMG Int. (po zaliczeniu egzaminu),
 • Egzamin
Szkolenie dofinansowane
SKU: SM_online_VII Kategorie: , , Tagi: , ,