Promocja

AgilePM® Foundation. Akredytowane szkolenie. (VIII – Katowice)

Data: 04/08/2020 - 05/08/2020

Doskam-APMG AgilePM

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. W drugim dniu, bezpośrednio po szkoleniu, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu AgilePM® Foundation.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation.

Zdanie egzaminu uprawnia do rocznego bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.

Pobierz bruszurę szkolenia

 

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Foundation w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania pryncypiów DSDM,
 • zna role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • zna wszystkie produkty i zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu.

W obszarze umiejętności uczestnik:

 • potrafi zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym,
 • umie zastosować pryncypia DSDM,
 • umie formułować user stories,
 • potrafi szacować i planować na każdym etapie projektu,
 • potrafi zadbać o właściwą jakość rozwiązania,
 • skutecznie zarządza ryzykiem,
 • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • prezentuje postawę zorientowaną na współpracę i wsparcie,
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju,
 • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań,
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych.

Zwinne zarządzanie projektami jest w szczególności skierowane do:

 • menedżerów projektów,
 • członków zespołów projektowych,
 • liderów projektów,
 • twórców rozwiązań.

Cele:

 • zorientowanie na porozumienie i świadomą współpracę,
 • świadomość poziomu swojej wiedzy,
 • poszukiwanie rozwiązań,
 • aktywne uczestniczenie w pracy zespołu,
 • rozwój umiejętność właściwej komunikacji wg. metodyki AgilePM®,
 • polepszenie umiejętności współdziałania, planowania, podejmowania decyzji w projekcie,
 • poprawa zdolność dokonywania analizy i wskazywania ewentualnych obszarów wymagających korekty,
 • poznanie produktów, ról i obowiązków członków zespołu projektowego.

Korzyści:

 • lekkość i elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu zasad pozwalających osiągnąć sukces,
 • zmiana tradycyjnego, już przestarzałego rozumienia ról,
 • skuteczne współdziałanie w projekcie zwinnym,
 • osiągnięcia lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami,
 • możliwości przystąpienia do egzaminu AgilePM® Foundation i w przyszłości AgilePM® Practitioner,
 • poprawa skuteczności, produktywności i ograniczenie marnotrawstwa zespołu projektowego,
 • przygotowanie do spełnienia wymagań współczesnych wyzwań rynkowych – dostarczanie w jak najkrótszym
  czasie efektywnych rozwiązań problemów, z którymi boryka się biznes,

Dzień 1

 • Manifest Agile,
 • DSDM jako podejście zwinne – elementy składowe,
 • Filozofia, Zmienne projektu, Pryncypia DSDM,
 • Czynniki wpływające na sukces,
 • Proces DSDM,
 • Model zespołu projektowego,
 • Role i Obowiązki w zespole projektowym,
 • Produkty DSDM.

Dzień 2

 • Planowanie, Testowanie i Kontrola w ciągu cyklu życia projektu,
 • Praktyka – Priorytetyzacja MoSCoW,
 • Praktyka – Stosowanie Timeboxów,
 • Pozostałe praktyki – Warsztaty Facylitowany, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny,
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation,
 • Egzamin AgilePM® Foundation (opcja).

Program szkolenia opiera się na The Agile Project Framework, w najnowszej wersji DSDM® i wspiera akredytowane szkolenie Agile Project Management (AgilePM®). Stanowi podstawowe i wyczerpujące źródło wiedzy dla egzaminu AgilePM® Foundation.

 

Jarosław Milewski

Obszar specjalizacji Metodyka SCRUM (Agile Business Consortium Scrum Master) Zarządzanie projektami w ujęciu klasycznym (PMI, PRINCE2®) oraz zwinnym (AgilePM®). Zarządzanie programami (MSP®) Zarządzanie portfelami (MoP®) Zarządzanie zmianą organizacyjną (Change  Management)

Od 2011 Asesor w APMG International, UK. Audytował większość polskich akredytowanych organizacji szkoleniowych (ATO) i ich trenerów, a także szereg firm, materiałów szkoleniowych i trenerów z Wlk. Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Francji, Turcji i Rosji. 2003-2017 Wykładowca w Uniwersytecie SWPS Warszawie. Wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji (SPIK), Prorektor ds. Dydaktycznych kadencji 2005/2006. 1998-2003 Dyrektor i członek zarządów w kilku firmach branży informatycznej i telekomunikacyjnej (ATM, eKatalyst, NetPower) 1992-1998 Online Coordinator eksperymentu ZEUS w Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg. Do 1992 adiunkt w Instytucie Informatyki UW.

Ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu akredytowanych szkoleń z zarządzania projektami, programami i zmianą, ponad 1000 przeszkolonych osób – głównie w Polsce, ale również w Skandynawii, Austrii i Luksemburgu. Ponadto, w sumie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich, głównie w obszarze informatyki oraz styku psychologii i informatyki. Współautor materiałów szkoleniowych z metodyki PMI, autor materiałów szkoleniowych z PRINCE2® i MSP®.

Doktor informatyki, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1990. Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, z wyróżnieniem (Diplôme International de Management / MBA), Institut Français de Gestion, Warszawa, 2000.

 

Szkolenie akredytowane:
 • miejsce szkolenia: Katowice, ul. Szybowcowa 1A, Silesian Hotel,
 • 2 dni szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej,
 • po ukończeniu akredytowanego szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam w j. polskim lub angielskim,
 • materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej,
 • w ramach szkolenia jest przeprowadzany egzamin testowy.
Egzamin (opcjonalnie):
 • przeprowadzany bezpośrednio po szkoleniu,
 • egzamin składa się z 50. pytań jednokrotnego wyboru,
 • do zaliczenia jest wymagane 50% tj. 25 poprawnych odpowiedzi,
 • czas trwania 40 minut,
 • egzamin w formie testu w j. polskim lub angielskim,
 • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat AgilePM® Foundation wydany przez APMG International w wersji elektronicznej (opcjonalnie w wersji papierowej za dodatkową opłatą),
 • certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.
Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi Doskam Sp. z o.o. oraz APMG International Ltd.

Cena szkolenia: 2 500,00  1 350,00 

Cena promocyjna szkolenia ma zastosowanie w przypadku zamówienia i opłacania szkolenia co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem.

Cena zawiera:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu,
 • Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Foundation w j. polskim,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego wydany przez Doskam,
 • Certyfikat AgilePM® Foundation wydany przez APMG International (po zaliczeniu egzaminu),
 • Przerwy kawowe i lunch

Cena nie zawiera (dodatkowo płatne):

 • Egzamin  600 zł (netto/brutto),
 • Podręcznik „Agile Project Management Handbook v2.0”180 zł (netto/brutto). Podręcznik NIE jest wymagany na poziomie Foundation.
Szkolenie dofinansowane
SKU: AgileFOUND_KTW_VIII Kategorie: , Tag: