AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie. (XII – Katowice)

Data: 08/12/2020 - 09/12/2020

Doskam-APMG AgilePM

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. W drugim dniu, bezpośrednio po szkoleniu, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu AgilePM® Foundation.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation.

Zdanie egzaminu uprawnia do rocznego bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.

Pobierz bruszurę szkolenia

 

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania pryncypiów DSDM,
 • zna role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • zna wszystkie produkty i zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu.

W obszarze umiejętności uczestnik:

 • potrafi zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym,
 • umie zastosować pryncypia DSDM,
 • umie formułować user stories,
 • potrafi szacować i planować na każdym etapie projektu,
 • potrafi zadbać o właściwą jakość rozwiązania,
 • skutecznie zarządza ryzykiem,
 • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • prezentuje postawę zorientowaną na współpracę i wsparcie,
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju,
 • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań,
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych.

Zwinne zarządzanie projektami jest w szczególności skierowane do:

 • menedżerów projektów,
 • członków zespołów projektowych,
 • liderów projektów,
 • twórców rozwiązań.

Cele:

 • poszerzenie wiedzy w zakresie zastosowania pryncypiów DSDM®,
 • poznanie produktów, ról i obowiązków z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu,
 • stosowanie wiedzy podczas realizacji projektów,
 • formułowanie user stories,
 • szacowanie i planowanie na każdym etapie projektu,
 • dbałość o właściwą jakość rozwiązania,
 • skuteczne zarządzanie ryzykiem,
 • dokonywanie analiz i wskazywanie ewentualnych obszarów wymagających korekty.

Korzyści:

 • lekkość i elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu zasad pozwalających osiągnąć sukces,
 • zmiana tradycyjnego, już przestarzałego rozumienia ról,
 • przygotowanie do spełnienia wymagań współczesnych wyzwań rynkowych – dostarczanie w jak najkrótszym,
  czasie efektywnych rozwiązań problemów, z którymi boryka się biznes,
 • skuteczne współdziałanie w projekcie zwinnym,
 • osiągnięcia lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami,
 • możliwości przystąpienia do egzaminu AgilePM®  Practitioner,
 • poprawa skuteczności, produktywności i ograniczenie marnotrawstwa zespołu projektowego.

Dzień 1

 • Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM®,
 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • Zarządzanie projektem w cyklu życia,
 • Efektywne korzystanie z produktów DSDM®,
 • Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania timeboxów,
 • Ludzie, zespoły i interakcje,
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika,
 • Szacowania.

Dzień 2

 • Planowanie projektu w cyklu życia,
 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Dostosowanie podejścia DSDM®,
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Practitioner,
 • Egzamin AgilePM® Practitioner (opcja).

Program szkolenia opiera się na The Agile Project Framework, w najnowszej wersji DSDM i wspiera akredytowane szkolenie Agile Project Management (AgilePM®). Stanowi podstawowe i wyczerpujące źródło wiedzy dla egzaminu AgilePM® Practitioner.

Jarosław Milewski

Obszar specjalizacji Metodyka SCRUM (Agile Business Consortium Scrum Master) Zarządzanie projektami w ujęciu klasycznym (PMI, PRINCE2®) oraz zwinnym (AgilePM®). Zarządzanie programami (MSP®) Zarządzanie portfelami (MoP®) Zarządzanie zmianą organizacyjną (Change  Management)

Od 2011 Asesor w APMG International, UK. Audytował większość polskich akredytowanych organizacji szkoleniowych (ATO) i ich trenerów, a także szereg firm, materiałów szkoleniowych i trenerów z Wlk. Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Francji, Turcji i Rosji. 2003-2017 Wykładowca w Uniwersytecie SWPS Warszawie. Wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji (SPIK), Prorektor ds. Dydaktycznych kadencji 2005/2006. 1998-2003 Dyrektor i członek zarządów w kilku firmach branży informatycznej i telekomunikacyjnej (ATM, eKatalyst, NetPower) 1992-1998 Online Coordinator eksperymentu ZEUS w Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg. Do 1992 adiunkt w Instytucie Informatyki UW.

Ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu akredytowanych szkoleń z zarządzania projektami, programami i zmianą, ponad 1000 przeszkolonych osób – głównie w Polsce, ale również w Skandynawii, Austrii i Luksemburgu. Ponadto, w sumie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich, głównie w obszarze informatyki oraz styku psychologii i informatyki. Współautor materiałów szkoleniowych z metodyki PMI, autor materiałów szkoleniowych z PRINCE2® i MSP®.

Doktor informatyki, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1990. Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, z wyróżnieniem (Diplôme International de Management / MBA), Institut Français de Gestion, Warszawa, 2000.

Szkolenie akredytowane:
 • miejsce szkolenia: Katowice, ul. Szybowcowa 1A, Silesian Hotel,
 • 2 dni szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej,
 • po ukończeniu akredytowanego szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam w j. polskim lub angielskim,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • w ramach szkolenia jest przeprowadzany egzamin testowy,
 • przerwy kawowe i lunch.
Egzamin (opcjonalnie):
 • przeprowadzany bezpośrednio po szkoleniu,
 • egzamin składa się z 4 głównych pytań za które można uzyskać łącznie 80 pkt.,
 • do zaliczenia jest wymagane 50% tj. 40 punktów,
 • czas trwania – 2,5 godziny,
 • egzamin w języku polskim lub angielskim,
 • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat AgilePM® Practitioner wydany przez APMG International w wersji elektronicznej,
 • certyfikat AgilePM® Practitioner jest wydawany na okres 5 lat,
 • zdanie egzaminu uprawnia do rocznego bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.
Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi Doskam Sp. z o.o. oraz APMG International Ltd.

Cena szkolenia: 2 120,00  870,00 

Cena promocyjna szkolenia ma zastosowanie w przypadku zamówienia i opłacania szkolenia co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem.

Cena zawiera:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu,
 • Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Practitioner
 • Certyfikat AgilePM® Practitioner wydany przez APMG International (po zaliczeniu egzaminu),

Cena nie zawiera (dodatkowo płatne):

 • Egzamin – 1000 zł (netto/brutto),
 • Podręcznik „Agile PM® – Agile Project Management Handbook v2. Wydanie polskie” – 180 zł (netto/brutto) + koszt wysyłki (10-30 zł) – wersja papierowa.
Szkolenie dofinansowane
SKU: AgilePRACTI_KTW_XII Kategorie: , , Tag: