AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie z egzaminem (X – online)

Data: 16/10/2024 - 18/10/2024

Doskam-APMG AgilePM

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. W drugim dniu, bezpośrednio po szkoleniu, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu AgilePM® Foundation.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.

Zdanie egzaminu uprawnia do bezpłatnej oceny wykonanej przez Agile Business Consortium w celu uzyskania tytułu Business Agility Professional Level 1 – Explorer.

Pobierz bruszurę szkolenia

 

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania pryncypiów DSDM,
 • zna role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • zna wszystkie produkty i zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu.

W obszarze umiejętności uczestnik:

 • potrafi zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym,
 • umie zastosować pryncypia DSDM,
 • umie formułować user stories,
 • potrafi szacować i planować na każdym etapie projektu,
 • potrafi zadbać o właściwą jakość rozwiązania,
 • skutecznie zarządza ryzykiem,
 • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • prezentuje postawę zorientowaną na współpracę i wsparcie,
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju,
 • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań,
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych.

Zwinne zarządzanie projektami jest w szczególności skierowane do:

 • menedżerów projektów,
 • członków zespołów projektowych,
 • liderów projektów,
 • twórców rozwiązań.

Cele:

 • poszerzenie wiedzy w zakresie zastosowania pryncypiów DSDM®,
 • poznanie produktów, ról i obowiązków z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu,
 • stosowanie wiedzy podczas realizacji projektów,
 • formułowanie user stories,
 • szacowanie i planowanie na każdym etapie projektu,
 • dbałość o właściwą jakość rozwiązania,
 • skuteczne zarządzanie ryzykiem,
 • dokonywanie analiz i wskazywanie ewentualnych obszarów wymagających korekty.

Korzyści:

 • lekkość i elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu zasad pozwalających osiągnąć sukces,
 • zmiana tradycyjnego, już przestarzałego rozumienia ról,
 • przygotowanie do spełnienia wymagań współczesnych wyzwań rynkowych – dostarczanie w jak najkrótszym,
  czasie efektywnych rozwiązań problemów, z którymi boryka się biznes,
 • skuteczne współdziałanie w projekcie zwinnym,
 • osiągnięcia lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami,
 • możliwości przystąpienia do egzaminu AgilePM®  Practitioner,
 • poprawa skuteczności, produktywności i ograniczenie marnotrawstwa zespołu projektowego.

Dzień 1

 • Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM®,
 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • Zarządzanie projektem w cyklu życia,
 • Efektywne korzystanie z produktów DSDM®,
 • Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania timeboxów,
 • Ludzie, zespoły i interakcje,
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika,
 • Szacowania.

Dzień 2

 • Planowanie projektu w cyklu życia,
 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Dostosowanie podejścia DSDM®,
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Practitioner

Dzień 3

 • Egzamin AgilePM® Practitioner.

Program szkolenia opiera się na The Agile Project Framework, w najnowszej wersji DSDM i wspiera akredytowane szkolenie Agile Project Management (AgilePM®). Stanowi podstawowe i wyczerpujące źródło wiedzy dla egzaminu AgilePM® Practitioner.

Trener: Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener Scrum Master. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management.

Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Specjalizuje się w metodyce Agile, zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą, Management 3.0, budowaniu zespołu, metodzie Scrum, facylitacji zespołów oraz coachingu zespołowym.

Doświadczenie:

Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo).

Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej. Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

Szkolenie akredytowane:
 • miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone w wirtualnej klasie w formule distance learning,
 • 2 dni szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej,
 • godziny zajęć: dzień 1 8:00 – 15:00, dzień 2 8:00-15:00, dzień 3 10:00 – 12:40,
 • po ukończeniu akredytowanego szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam w j. polskim lub angielskim,
 • materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej,
 • w ramach szkolenia jest przeprowadzany egzamin testowy.
Egzamin:
 • egzamin składa się z 4 głównych pytań za które można uzyskać łącznie 80 pkt.,
 • do zaliczenia jest wymagane 50% tj. 40 punktów,
 • czas trwania – 2,5 godziny,
 • egzamin online w języku polskim lub angielskim,
 • na egzaminie można korzystać wyłącznie z podręcznika „Agile PM® – Agile Project Management Handbook v2”
 • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat AgilePM® Practitioner wydany przez APMG International w wersji elektronicznej,
 • certyfikat AgilePM® Practitioner jest wydawany na okres 5 lat,
 • Zdanie egzaminu uprawnia do 3 miesięcznego członkostwa w Agile Business Consortium.
Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi Doskam Sp. z o.o. oraz APMG International Ltd.

Cena szkolenia: 2 520,00 

Cena zawiera:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu,
 • Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Practitioner w formie cyfrowej,
 • Egzamin międzynarodowy w j. polskim lub angielskim,
 • Certyfikat AgilePM® Practitioner wydany przez APMG International (po zaliczeniu egzaminu).

Cena nie zawiera (dodatkowo płatne):

 • Podręcznik „Agile Project Management Handbook v2.0” wersja papierowa – 250 zł (brutto) + koszt wysyłki (10-30 zł). Podręcznik NIE jest wymagany na poziomie Foundation.
 • Podręcznik „Agile Project Management Handbook v2.0” wersja cyfrowa – 190 zł (brutto)
Szkolenie dofinansowane
SKU: AgilePRACTI_online_X Kategorie: , , Tag: