AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem (Katowice – Edycja XI)

Data: 21/11/2019 - 22/11/2019

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania pryncypiów DSDM,
 • zna role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • zna wszystkie produkty i zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu.

W obszarze umiejętności uczestnik:

 • potrafi zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym,
 • umie zastosować pryncypia DSDM,
 • umie formułować user stories,
 • potrafi szacować i planować na każdym etapie projektu,
 • potrafi zadbać o właściwą jakość rozwiązania,
 • skutecznie zarządza ryzykiem,
 • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • prezentuje postawę zorientowaną na współpracę i wsparcie,
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju,
 • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań,
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych.

Zwinne zarządzanie projektami jest w szczególności skierowane do:

 • menedżerów projektów,
 • członków zespołów projektowych,
 • liderów projektów,
 • twórców rozwiązań.

Cele:

 • poszerzenie wiedzy w zakresie zastosowania pryncypiów DSDM®,
 • poznanie produktów, ról i obowiązków z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu,
 • stosowanie wiedzy podczas realizacji projektów,
 • formułowanie user stories,
 • szacowanie i planowanie na każdym etapie projektu,
 • dbałość o właściwą jakość rozwiązania,
 • skuteczne zarządzanie ryzykiem,
 • dokonywanie analiz i wskazywanie ewentualnych obszarów wymagających korekty.

Korzyści:

 • lekkość i elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu zasad pozwalających osiągnąć sukces,
 • zmiana tradycyjnego, już przestarzałego rozumienia ról,
 • przygotowanie do spełnienia wymagań współczesnych wyzwań rynkowych – dostarczanie w jak najkrótszym
  czasie efektywnych rozwiązań problemów, z którymi boryka się biznes,
 • skuteczne współdziałanie w projekcie zwinnym,
 • osiągnięcia lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami,
 • możliwości przystąpienia do egzaminu AgilePM®  Practitioner,
 • poprawa skuteczności, produktywności i ograniczenie marnotrawstwa zespołu projektowego.

Dzień 1

 • Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM®,
 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • Zarządzanie projektem w cyklu życia,
 • Efektywne korzystanie z produktów DSDM®,
 • Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania timeboxów,
 • Ludzie, zespoły i interakcje,
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika,
 • Szacowania

Dzień 2

 • Planowanie projektu w cyklu życia,
 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Dostosowanie podejścia DSDM®,
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Practitioner,
 • Egzamin AgilePM® Practitioner

Program szkolenia opiera się na The Agile Project Framework, w najnowszej wersji DSDM i wspiera akredytowane szkolenie Agile Project Management (AgilePM®). Stanowi podstawowe i wyczerpujące źródło wiedzy dla egzaminu AgilePM® Practitioner.

Pewna wiedza z pewnych źródeł. Prowadzący to doświadczony praktyk, menedżer i konsultant. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami.

Trener: Jarosław Milewski

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami w ujęciu klasycznym (PMI®, PRINCE2®) oraz zwinnym (AgilePM®).
Zarządzanie programami (MSP®) Zarządzanie portfelami (MoP®) Zarządzanie zmianą organizacyjną (Change Management).

Doświadczenie:

 • Od 2011 Asesor w APMG International, UK.
 • Audytował większość polskich akredytowanych organizacji szkoleniowych (ATO) i ich trenerów, a także szereg firm, materiałów szkoleniowych i trenerów z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Francji, Turcji i Rosji.
 • W latach 2003-2017 Wykładowca na Uniwersytecie SWPS Warszawie. Wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji (SPIK), Prorektor ds. Dydaktycznych kadencji
  2005/2006.
 • W latach 1998-2003 Dyrektor i członek zarządów w firmach branży informatycznej i telekomunikacyjnej
  (ATM, eKatalyst, NetPower).
 • 1992-1998 Online Coordinator eksperymentu ZEUS w Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg.
 • Do 1992 adiunkt w Instytucie Informatyki UW.

Szkolenie odbędzie się w Katowicach. Dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

2 dni szkoleń prowadzonych w formie interaktywnej. Drugiego dnia,bezpośrednio po po szkoleniu, jest przeprowadzany egzamin.

Cena szkolenia: 2 600,00 

Stosujemy progresywną politykę rabatową, liczba zgłoszonych osób wpływa na wysokość zniżek. Jeśli barierą wzięcia udziału w szkoleniu jest cena prosimy o kontakt.

CENA ZAWIERA:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu
 • Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Practitioner w formie papierowej
 • Podręcznik „Agile PM® – Agile Project Management Handbook v2. Wydanie polskie”
 • Egzamin międzynarodowy w j. polskim (opcjonalnie on-line w j. angielskim)
 • Certyfikat
 • Zaświadczenie MEN
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

W Bazie usług rozwojowych egzamin występuje jako osobna Usługa. (W przypadku zakupu egzaminu za pośrednictwem BUR do jego ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23% (230 zł)).

Szkolenie dofinansowane
SKU: AgilePRACTI_KTW_eXI Kategoria: Tag: