AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem (Wrocław – Edycja VII)

Data: 27/07/2020 - 28/07/2020

Doskam-APMG AgilePM

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.

Pobierz bruszurę szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium.

Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania pryncypiów DSDM,
 • zna role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • zna wszystkie produkty i zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu.

W obszarze umiejętności uczestnik:

 • potrafi zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym,
 • umie zastosować pryncypia DSDM,
 • umie formułować user stories,
 • potrafi szacować i planować na każdym etapie projektu,
 • potrafi zadbać o właściwą jakość rozwiązania,
 • skutecznie zarządza ryzykiem,
 • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • prezentuje postawę zorientowaną na współpracę i wsparcie,
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju,
 • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań,
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych.

Zwinne zarządzanie projektami jest w szczególności skierowane do:

 • menedżerów projektów,
 • członków zespołów projektowych,
 • liderów projektów,
 • twórców rozwiązań.

Cele:

 • poszerzenie wiedzy w zakresie zastosowania pryncypiów DSDM®,
 • poznanie produktów, ról i obowiązków z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu,
 • stosowanie wiedzy podczas realizacji projektów,
 • formułowanie user stories,
 • szacowanie i planowanie na każdym etapie projektu,
 • dbałość o właściwą jakość rozwiązania,
 • skuteczne zarządzanie ryzykiem,
 • dokonywanie analiz i wskazywanie ewentualnych obszarów wymagających korekty.

Korzyści:

 • lekkość i elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu zasad pozwalających osiągnąć sukces,
 • zmiana tradycyjnego, już przestarzałego rozumienia ról,
 • przygotowanie do spełnienia wymagań współczesnych wyzwań rynkowych – dostarczanie w jak najkrótszym
  czasie efektywnych rozwiązań problemów, z którymi boryka się biznes,
 • skuteczne współdziałanie w projekcie zwinnym,
 • osiągnięcia lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami,
 • możliwości przystąpienia do egzaminu AgilePM®  Practitioner,
 • poprawa skuteczności, produktywności i ograniczenie marnotrawstwa zespołu projektowego.

Dzień 1

 • Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM®,
 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • Zarządzanie projektem w cyklu życia,
 • Efektywne korzystanie z produktów DSDM®,
 • Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania timeboxów,
 • Ludzie, zespoły i interakcje,
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika,
 • Szacowania.

Dzień 2

 • Planowanie projektu w cyklu życia,
 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Dostosowanie podejścia DSDM®,
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Practitioner,
 • Egzamin AgilePM® Practitioner.

Program szkolenia opiera się na The Agile Project Framework, w najnowszej wersji DSDM i wspiera akredytowane szkolenie Agile Project Management (AgilePM®). Stanowi podstawowe i wyczerpujące źródło wiedzy dla egzaminu AgilePM® Practitioner.

Trener: Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management. Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Specjalizuje się w metodyce Agile, zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą, Management 3.0, budowaniu zespołu, metodzie Scrum, facylitacji zespołów oraz coachingu zespołowym.

Doświadczenie:

Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo).

Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej. Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

 

Szkolenie akredytowane:
 • miejsce szkolenia: pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław, Hotel Ibis,
 • 2 dni szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej,
 • po ukończeniu akredytowanego szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam w j. polskim lub angielskim,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • w ramach szkolenia jest przeprowadzany egzamin testowy,
 • zapewniamy przerwy kawowe i lunch,
 • bezpośrednio po szkoleniu odbywa się egzamin.
Egzamin:
 • egzamin składa się z 4 głównych pytań za które można uzyskać łącznie 80 pkt.,
 • do zaliczenia jest wymagane 50% tj. 40 punktów,
 • czas trwania – 2,5 godziny,
 • egzamin jest w wersji papierowej w języku polskim lub angielskim (opcjonalnie w formie on-line za dopłatą),
 • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat AgilePM® Practitioner wydany przez APMG International w wersji elektronicznej (opcjonalnie w wersji papierowej za dodatkową opłatą),
 • certyfikat AgilePM® Practitioner jest wydawany na okres 5 lat,
 • Zdanie egzaminu uprawnia do rocznego bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.

Cena szkolenia: 3 500,00 

Stosujemy progresywną politykę rabatową, liczba zgłoszonych osób oraz termin zgłoszenia wpływają na ostateczną cenę.

CENA ZAWIERA:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu,
 • Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Practitioner w formie papierowej,
 • Podręcznik „Agile PM® – Agile Project Management Handbook v2. Wydanie polskie”,
 • Egzamin międzynarodowy w j. polskim lub angielskim (opcjonalnie on-line),
 • Certyfikat AgilePM® Practitioner wydany przez APMG International (po zaliczeniu egzaminu),
 • Przerwy kawowe i lunch.

 

Szkolenie dofinansowane
SKU: AgilePRACTI_WRO_eVII Kategoria: Tag: