Akademia First Time Manager™ (Białystok – Edycja IV)

Data: 06/04/2020 - 22/04/2020

Akademia First Time Manager™ to pięć dni pełnych praktycznej wiedzy na temat kompetencji kierowniczych. Szkolenie przygotuje do radzenia sobie w typowych wyzwań, przed jakimi stają nowo mianowani menedżerowie.

Nieprzygotowywanie pracownika do pełnienia nowej roli menedżera jest jednym z powodów, dla których popełniane przez niego błędy skutkują dużą rotacją podległych mu pracowników.

Pobierz broszurę szkolenia

Akademia First Time Meneger™ to kompleksowy program rozwoju. Powstał w oparciu o Piramidę umiejętności Menedżerskich opracowaną przez Kammy Haynes.

Warsztaty realizowane w ramach Akademii FTM™ bazują na realnych przykładach i doświadczeniach polskich  menedżerów. Analizowaliśmy je podczas sesji szkoleniowych przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzynastu lat, w ramach szkoleń otwartych i zamkniętych dla blisko dwóch tysięcy uczestników z sektora MŚP, korporacji i administracji publicznej.

Akademia First Time Manager przygotuje do radzenia sobie w typowych wyzwaniach, przed jakimi stają nowo mianowani menedżerowie i pozwoli odpowiedzieć sobie na pytania z takich zagadnień jak:

 • fundamenty zarządzania i kierowania,
 • planowanie, organizowanie, kontrola,
 • motywowanie i wywieranie wpływu,
 • komunikacja menedżerska- lider jako coach i mentor.

Najważniejszą kwestią do zrozumienia na temat nowej roli jest to, że wymaga ona od ciebie zmiany świadomości i priorytetów.

Istnieje powszechne przekonanie, że w roli menedżera zespołu, zmieniają się tylko zadania i zwiększa się odpowiedzialność na nowym stanowisku.
To błędne przekonanie.
 Bycie skutecznym menedżerem to inna perspektywa i oddziaływanie. Wraz z przejęciem kierowniczej roli zmienia się schemat działania ze specjalisty odpowiedzialnego tylko za swój fragment, na dyrygenta skupiającego się na szerszym obrazie.
Innymi słowy, jako niezależny współpracownik miałeś prawo skupiać się tylko na sobie. Ponieważ bycie menedżerem to rola, która wymaga od ciebie więcej, bo teraz nadzorujesz i kierujesz zespołem, a to będzie wymagało rozwijania twoich umiejętności planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • specjalistów przygotowujących się do objęcia funkcji kierownika, lidera zespołu lub menedżera,
 • menedżerów o niewielkim stażu,
 • menedżerów, którzy chcą podnieść efektywność swoich zespołów,
 • osób, które są praktykującymi menedżerami bez znajomości nowoczesnych trendów zarządzania.

Dzięki udziałowi w Akademii oraz w wyniku zaadoptowania wiedzy i zastosowania umiejętności w pracy zyskasz na efektywności nie tylko ty, ale również twój zespół i firma.

Korzyści z udziału w Akademii dla Menedżera:

 • łatwiej zrealizujesz stawiane przed tobą cele,
 • rozwiniesz umiejętność pożądanego oddziaływania na procesy i ludzi,
 • rzmocnisz kluczowe kompetencje kierownicze,
 • zbudujesz ze współpracownikami relacje oparte na zaufaniu,
 • zyskasz pewność siebie jako skuteczny lider..

Korzyści z udziału w Akademii dla Organizacji:

 • zwiększy się efektywność menedżera w kierowaniu zespołem i projektami,
 • wzmocni się udział menedżera w kształtowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej firmy,
 • wzrośnie zaangażowania pracowników w osiąganie postawionych przed nimi celów,
 • zmniejszy się rotacja kluczowych pracowników z zespołu uczestnika Akademii FTM™.

I.Moduł. Fundamenty zarządzania i kierowania – rozwiniesz kluczowe kompetencje:

 • zarządzanie interfunkcjonalne,
 • charyzma i budowanie autorytetu,
 • budowanie relacji ze współpracownikami.

II. Moduł. Planowanie, organizowanie, kontrola– rozwiniesz kluczowe kompetencje:

 • formułowanie i przekazywanie wizji,
 • projektowanie i organizowanie,
 • wyznaczanie celów i priorytetów,
 • dbanie o środowisko wydajnej pracy.

III.Moduł. Motywowanie i wywieranie wpływu – rozwiniesz kluczowe kompetencje:

 • dążenie do rezultatów
 • elastyczność myślenia
 • motywowanie pracowników
 • tworzenie relacji i wywieranie wpływu

IV. Moduł. Komunikacja menedżerska– lider jako coach i mentor – rozwiniesz kluczowe kompetencje:

 • prezentowanie postawy asertywnej,
 • skuteczne komunikowanie się,
 • doskonalenie pracowników.

V. Moduł. Zespół i rozwiązywanie problemów– rozwiniesz kluczowe kompetencje:

 • budowanie zespołu,
 • grupowe podejmowanie decyzji,
 • zarządzanie konfliktem.

Zajęcia w ramach Akademii FTM™ oparte są o metody interaktywne, aktywizujące uczestników w maksymalnym zakresie. Metodologia nauczania w DOSKAM ma na celu wyposażyć Cię w narzędzia, wiedzę i umiejętności, które od razu, przełożą się na twoją zwiększoną skuteczność w roli menedżera, optymalizację procesów i kosztów.

METODY INTERAKTYWNE

W trakcie warsztatów wykorzystujemy gry szkoleniowetestystudium przypadkówpanel wymiany doświadczeń i opiniićwiczenia indywidualnezadania zespołowedyskusje moderowane i inne aktywizujące metody, aby jak najbardziej zaangażować Cię w zajęcia.

Prowadzący to praktycy, menedżerowie i certyfikowani trenerzy:

Katarzyna Wolna-Belska – trener, coach, praktyk biznesu

Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management. Certyfikowany Trener AgilePM®. Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Specjalizuje się w metodyce Agile, zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą, Management 3.0, budowaniu zespołu, metodzie Scrum, facylitacji zespołów oraz coachingu zespołowym.

Doświadczenie:

Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo).

Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej. Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

 

Renata Tomaszczyk – trener, coach i mentor biznesu,

Konsultant biznesowy, menedżer. Przez ponad 10 lat pracowała jako trener i coach wewnętrzny w ING Bank w Warszawie i Katowicach. Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu, rozwoju kompetencji menedżerskich i kierowniczych. Przeprowadziła ponad 5 000 godzin szkoleniowych oraz ponad 800 godzin coachingu.

 

Kamila Kozioł – psycholog, doradca, coach, autorka książek

Magister psychologiidyplomowany trenercertyfikowany coach, współautorka książek rozwojowych. Zarządzała 25 osobowym zespołem rozproszonym. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów i ustalaniu celów metodą GO Model Canvas. Przeprowadziła ponad 1 100 godzin sesji coachingowych i doradczych dla MŚP.

 

Mariusz Bilski – trener Doskam, doradca, praktyk biznesu

Coach, certyfikowany trener, konsultant biznesowy. Jest doradcą korporacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w metodykach: PRINCE2, MSP, MoP, COBIT, AgilePM®, PMI. Doświadczony menedżer z praktyką w zarządzaniu. Jest trenerem Fish Philosophy i Konsultantem Ensize.

 • miejsce szkolenia: Hotel 3 Trio,  ul.Hurtowa 3, Białystok,
 • 5 dni szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej, Akademia trwa trzy tygodnie w dni powszednie w formule: po 2 dni szkoleniowe w pierwszym i drugim tygodniu oraz jeden dzień w trzecim tygodniu (2+2+1),
 • przez najbliższe trzy miesiące po ukończeniu Akademii FTM™ otrzymują Państwo wsparcie trenerów w rozwiązaniu pojawiających się problemów w codziennej pracy menedżerskiej.
 • po ukończeniu  szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej.

Cena szkolenia: 5 800,00 

Stosujemy progresywną politykę rabatową, liczba zgłoszonych osób oraz termin zgłoszenia wpływa na wysokość zniżek.

CENA ZAWIERA:

 • udział w interaktywnym szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie papierowej,
 • certyfikat,
 • przerwy kawowe i lunch.
Szkolenie dofinansowane
SKU: FTM_BIA_eIV Kategoria: