Change Management Foundation. Akredytowane szkolenie z egzaminem (VII – online)

Data: 09/07/2024 - 12/07/2024

Doskam-APMG Change Management

 

Radzenie sobie ze zmianami i wpływ zmian jest priorytetem dla wszystkich organizacji.

Zrozumienie ludzkiej strony zmian, wielorakości zmian, które wpływają na organizację, umiejętność identyfikowania i współpraca z interesariuszami w inicjatywie zmian, umiejętność oceny wpływu zmian czy też radzenia sobie z oporem przed zmianami to podstawowe elementy, które pozwolą na dostosowanie się do nowych warunków otoczenia.

To szkolenie pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa pomyślnej zmiany i zminimalizowanie ryzyka (koszty, opóźnienia, utratę zaangażowania pracowników, reputację) związanego z nieudanymi inicjatywami.

Pobierz broszurę szkolenia

Akredytowany program szkolenia i certyfikacji Change Management Foundation został opracowany przez APMG International – brytyjską organizację akredytacyjną we współpracy z The Change Management Institute (CMI) – globalnym, niekomercyjnym stowarzyszeniem menedżerów ds. zmian.

Szkolenie służy rozwinięciu kompetencji efektywnego udziału w zespole ds. zmian, zarządzania zmianą oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie Change Management™ Foundation jest adresowane do osób, które biorą udział w inicjatywach zmian, które powinny posiadać praktyczną znajomość kluczowych zasad zarządzania zmianą, które muszą znać stosowaną terminologię i wybrane teorie stojące za praktyką zarządzania zmianą.

Szkolenie Change Management Foundation jest skierowane do:

 • członków zespołów pracujących nad inicjatywą zmiany,
 • członków zespołów ds. zmian,
 • liderów zespołów,
 • managerów zmiany,
 • agentów zmainy.
czyli do osób:
 • odpowiedzialnych za rozpoznawanie potrzeby zmiany i definiowanie tej zmiany w organizacji,
 • oceniających gotowość organizacji i jej zdolności do zmian,
 • pozyskujących zasoby, planujących zmiany i ocenę ich wpływu,
 • opracowujących strategię dla interesariuszy,
 • angażujących ludzi w proces zmian,
 • komunikujących zmiany,
 • zarządzających projektami zmian i pomiarem postępu zmian,
 • odpowiedzialnych za podtrzymywanie i osadzanie zmian w organizacji,
 • oraz do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, skutecznego zarządzania zmianą oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego przez APMG egzaminu Change Management Foundation.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • dowie się, w jaki sposób zmiany wpływają na jednostki,
 • zrozumie wpływ procesów uczenia się na przystosowanie się jednostki do sytuacji zmian,
 • posiada wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, kultury organizacyjnej oraz modeli i procesów zmian,
 • dowie się, w jaki sposób budować dynamikę zmian i podtrzymywać je • pozna procesy angażowania interesariuszy oraz sposoby opracowania odpowiednich strategii i planów komunikacji,
 • pozna struktury zarządzania zmianami zazwyczaj stosowane w organizacjach,
 • zrozumie znaczenie zdefiniowanych ról związanych ze zmianą oraz budowania i wspierania efektywnego zespołu ds. zmian,
 • pozna kluczowe aspekty budowania efektywnego zespołu ds. zmian.

W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił:

 • zastosować odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian,
 • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji,
 • definiować wizję zmian,
 • rozpoznać różne typy procesów zmiany,
 • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian,
 • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę,
 • zdobędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju,
 • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian,
 • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian,
 • doceni wpływ zmian na organizacje.

Dzień I

 • Wprowadzenie i cele
 • Kontekst zarządzania zmianami
 • Uczenie się przez indywidualne osoby
  • Proces i style uczenia się
  • Pogłębienie nauki
 • Zmiana a osoba indywidualna
  • Modele zmian indywidualnych
  • Motywacja
  • Różnice indywidualne
 • Zmiana a organizacja
  • Metafory organizacji
  • Kultura organizacyjna i zmiany
  • Modele zmian
 • Kluczowe role w procesie zmian organizacyjnych
 • Czynniki wywołujące zmiany
 • Rozwój wizji

Dzień II

 • Strategia interesariuszy
  • Zasady
  • Identyfikacja i segmentacja interesariuszy
  • Mapy indywidualne osób i mapa empatii
  • Mapowanie interesariuszy
  • Strategie wpływu
 • Komunikacja i zaangażowanie
  • Błędy komunikacyjne
  • Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  • Komunikowanie o zmianach – czynniki, bariery i podejścia
  • Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  • Planowanie komunikacji

Dzień III

 • Identyfikacja i ocena wpływu zmian
  • Ocena wpływu interesariuszy
  • Ocena stopnia dotkliwości zmiany
  • Gotowość do zmiany
 • Motywacja do zmian i wspieranie jednostek
  • Sieci agentów zmian
  • Budowanie gotowości do zmian organizacyjnych
  • Budowanie zespołu zmian
  • Plan zarządzania zmianami
  • Przygotowanie się do oporu
  • Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Change Management Foundation
  • Podczas szkolenia, poza realizacją precyzyjnie ułożonego programu nauczania, każdy uczestnik

Dzień IV

 • Certyfikowany międzynarodowy egzamin APMG Change Management Foundation

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i wykorzystuje interaktywne formy rozwoju na etapach przed, w trakcie i po szkoleniu. Liczne ćwiczenia, zadania indywidualne i zespołowe pozwalają przećwiczyć właściwe zachowania. Materiały wprowadzające, informacje zwrotne, plan działań wdrożeniowych ułatwiają utrzymanie rezultatu rozwojowego. Wśród metod aktywizujących są gry szkoleniowe, testy, studium przypadków, panel wymiany doświadczeń i opinii, ćwiczenia indywidualne, zadania zespołowe, dyskusje moderowane i inne.

Trener: Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management. Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener Scrum Master. Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Specjalizuje się w metodyce Agile, zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą, Management 3.0, budowaniu zespołu, metodzie Scrum, facylitacji zespołów oraz coachingu zespołowym.

Doświadczenie:

Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo).

Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej. Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

Szkolenie akredytowane:
 • miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone w wirtualnej klasie w formule distance learning,
 • 3 (3+1) dni szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej,
 • godziny zajęć: dzień 1 8:00 – 16:00, dzień 2 8:00-16:00, dzień 3 8:00-15:00, dzień 4 (egzamin) 10:00 – 11:00,
 • po ukończeniu akredytowanego szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam w j. polskim lub angielskim,
 • materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej,
 • w ramach szkolenia jest przeprowadzany egzamin testowy,
Egzamin:
 • egzamin składa się z 50. pytań jednokrotnego wyboru,
 • do zaliczenia jest wymagane 50% tj. 25 poprawnych odpowiedzi,
 • czas trwania 40 minut,
 • egzamin jest w wersji online w j. polskim lub angielskim,
 • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Change Management Foundation wydany przez APMG International w wersji elektronicznej,
 • certyfikat Change Management  jest bezterminowy.
Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi Doskam Sp. z o.o. oraz APMG International Ltd.

Cena szkolenia: 2 900,00 

Cena zawiera:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu,
 • Akredytowane materiały szkoleniowe Change Management Foundation w formie cyfrowej,
 • Certyfikat Change Management Practitioner wydany przez APMG International (po zaliczeniu egzaminu),
 • Egzamin

Cena nie zawiera (dodatkowo płatne):

 • Certyfikowanego podręcznika „The Effective Change Manager’s Handbook”  – 450 zł + koszt wysyłki (10-30 zł), w j. angielskim, wersja papierowa  (zakup nie jest wymagany do szkolenia ale stanowi on kompendium wiedzy i jest zalecany do egzaminu na poziomie Practitioner).
 • Certyfikowanego podręcznika „The Effective Change Manager’s Handbook”  – 330 zł + w j. angielskim, wersja cyfrowa.
Szkolenie dofinansowane
SKU: CM_F_Online_VII Kategorie: , , Tag: