Change Management™ Practitioner (Katowice – Edycja X)

Radzenie sobie ze zmianami i wpływ zmian jest priorytetem dla wszystkich organizacji.

Zrozumienie ludzkiej strony zmian, wielorakości zmian, które wpływają na organizację, umiejętność identyfikowania i współpraca z interesariuszami w inicjatywie zmian, umiejętność oceny wpływu zmian czy też radzenia sobie z oporem przed zmianami to podstawowe elementy, które pozwolą na dostosowanie się do nowych warunków otoczenia.

To szkolenie pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa pomyślnej zmiany i zminimalizowanie ryzyka (koszty, opóźnienia, utratę zaangażowania pracowników, reputację) związanego z nieudanymi inicjatywami.

 

Akredytowany program szkolenia i certyfikacji Change Management™ Foundation został opracowany przez APMG International – brytyjską organizację akredytacyjną we współpracy z The Change Management Institute (CMI) – globalnym, niekomercyjnym stowarzyszeniem menedżerów ds. zmian.

Szkolenie służy rozwinięciu kompetencji efektywnego udziału w zespole ds. zmian, zarządzania zmianą oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Change Management™ Practitioner. Szkolenie Change Management™ Practitioner jest adresowane do kluczowych osób, które biorą odpowiedzialność za inicjatywy zmian, które powinny posiadać praktyczną znajomość zasad zarządzania zmianą, które muszą znać stosowaną terminologię i wybrane teorie stojące za praktyką zarządzania zmianą. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które zdały akredytowany egzamin na poziomie Change Management™ Foundation.

Szkolenie Change Management™ Foundation jest skierowane do:

 • menedżerów zmian i aspirujących menedżerów zmian
 • kluczowych pracowników zaangażowanych w projektowanie, opracowywanie i dostarczanie
 • programów zmian, w tym: Liderów Zmian, Agentów Zmian, Menedżerów Zmian Biznesowych
 • osób wdrażających zmianę np. Menedżerów Programu
 • osób wspierających zmianę np. Kierowników liniowych
 • osób posiadających certyfikat Change Management™ Foundation

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania zmianą i efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, oraz  rzygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego przez APMG International egzaminu Change Management™ Practitioner.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • dowie się na czym polega cykl Kolba
 • zrozumie czym jest świadomy model uczenia się
 • dowie się jak określać potrzeby szkoleniowe i jak planować procesy rozwojowe
 • pozna poziomy osadzania zmian
 • dowie się jakie są rodzaje dźwigni zmian
 • poziomy adaptacji zmian
 • pozna znaczenie pojęć „wirtualne cykle” i „błędne koła”
 • pozna role w projektach zmian
 • dowie się co dostarcza „strumieniem pracy” zarządzania zmianą

W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił:

 • zaplanować ścieżkę zrealizować proces rozwoju potrzebnych kompetencji wszystkich zaangażowanych w zmianę
 • zastosować dźwignie zmiany
 • wdrożyć odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian
 • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji
 • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian
 • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu.u.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian
 • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę w środowisku zmiany
 • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian
 • Kluczowe zasady definiowania tego, czego powinni nauczyć się wszyscy zaangażowani w inicjatywę na rzecz zmian
 • Zarządzanie projektami – inicjatywy, projekty i programy dotyczące zmian
 • Utrzymanie zmiany
 • Dźwignie zmiany
 • Poziomy akceptacji zmiany
 • Systemy wzmacniające zmianę
 • Przećwiczenie elementów egzaminu Change Management™ Practitioner – omówienie
 • Podsumowanie i przygotowanie do egzaminu Change Management™ Practitioner
 • Certyfikowany międzynarodowy egzamin Change Management™  Practitioner

Podczas szkolenia, poza realizacją precyzyjnie ułożonego programu nauczania, każdy uczestnik będzie mógł otrzymać odpowiedzi na ważne dla siebie pytania z zakresu objętym szkoleniem oraz będzie mieć możliwość czerpać z doświadczeń innych uczestników. Każdy moduł szkoleniowy daje szansę na zdefiniowanie własnych dalszych obszarów rozwojowych.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i wykorzystuje interaktywne formy rozwoju na etapach przed, w trakcie i po szkoleniu. Liczne ćwiczenia, zadania indywidualne i zespołowe pozwalają przećwiczyć właściwe zachowania. Materiały wprowadzające, informacje zwrotne, plan działań wdrożeniowych ułatwiają utrzymanie rezultatu rozwojowego. Wśród metod aktywizujących są gry szkoleniowe, testy, studium przypadków, panel wymiany doświadczeń i opinii, ćwiczenia indywidualne, zadania zespołowe, dyskusje moderowane i inne.

KATARZYNA WOLNA-BELSKA – dyrektor rozwoju Doskam, doradca, trener

Master Business Trainer, dyrektor rozwoju w Doskam, certyfikowany coach i akredytowany trener Change Management oraz AgilePM®. Menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem. Doradza firmom z sektora MŚP i korporacjom. Wprowadza elementy turkusu w styl zarządzania. Trener z wieloletnim doświadczeniem. W jej warsztatach i sesjach wzięło udział ponad 6 000 osób.

Szkolenie odbędzie się w Katowicach. Dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.
Dzień szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej:
 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej
 • Certyfikat ukończenia szkolenia, akredytowany przez APMG
 • Indywidualne konsultacje z trenerem po szkoleniu
 • Przerwy kawowe i lunch

Cena szkolenia: 2 400,00 

Stosujemy progresywną politykę rabatową, liczba zgłoszonych osób wpływa na wysokość zniżek. Jeśli barierą wzięcia udziału w szkoleniu jest cena prosimy o kontakt.

CENA ZAWIERA:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu
 • Akredytowane materiały szkoleniowe Change Management™ Practitioner w formie papierowej
 • Egzamin międzynarodowy w j. polskim (opcjonalnie on-line w j. angielskim)
 • Certyfikat
 • Zaświadczenie MEN
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

W Bazie usług rozwojowych egzamin występuje jako osobna Usługa. (W przypadku zakupu egzaminu za pośrednictwem BUR do jego ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23% (299 zł)).

Szkolenie dofinansowane
SKU: CM-P_KTW_eX Kategoria: Tag: