Change Management Practitioner. Akredytowane szkolenie z egzaminem (VI – online)

Data: 24/06/2024 - 25/06/2024

Doskam-APMG Change Management

 

Radzenie sobie ze zmianami i wpływ zmian jest priorytetem dla wszystkich organizacji.

Zrozumienie ludzkiej strony zmian, wielorakości zmian, które wpływają na organizację, umiejętność identyfikowania i współpraca z interesariuszami w inicjatywie zmian, umiejętność oceny wpływu zmian czy też radzenia sobie z oporem przed zmianami to podstawowe elementy, które pozwolą na dostosowanie się do nowych warunków otoczenia.

To szkolenie pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa pomyślnej zmiany i zminimalizowanie ryzyka (koszty, opóźnienia, utratę zaangażowania pracowników, reputację) związanego z nieudanymi inicjatywami.

Pobierz broszurę szkolenia

 

Akredytowany program szkolenia i certyfikacji Change Management Practitioner został opracowany przez APMG International – brytyjską organizację akredytacyjną we współpracy z The Change Management Institute (CMI) – globalnym, niekomercyjnym stowarzyszeniem menedżerów ds. zmian.

Szkolenie służy rozwinięciu kompetencji efektywnego udziału w zespole ds. zmian, zarządzania zmianą oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Change Management™ Practitioner. Szkolenie Change Management Practitioner jest adresowane do kluczowych osób, które biorą odpowiedzialność za inicjatywy zmian, które powinny posiadać praktyczną znajomość zasad zarządzania zmianą, które muszą znać stosowaną terminologię i wybrane teorie stojące za praktyką zarządzania zmianą. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które zdały akredytowany egzamin na poziomie Change Management Foundation.

Szkolenie Change Management Practitioner jest skierowane do:

 • menedżerów zmian i aspirujących menedżerów zmian,
 • kluczowych pracowników zaangażowanych w projektowanie, opracowywanie i dostarczanie,
 • programów zmian, w tym: Liderów Zmian, Agentów Zmian, Menedżerów Zmian Biznesowych,
 • osób wdrażających zmianę np. Menedżerów Programu,
 • osób wspierających zmianę np. Kierowników liniowych,
 • osób posiadających certyfikat Change Management Foundation.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania zmianą i efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, oraz  przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego przez APMG International egzaminu Change Management Practitioner.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • dowie się na czym polega cykl Kolba,
 • zrozumie czym jest świadomy model uczenia się,
 • dowie się jak określać potrzeby szkoleniowe i jak planować procesy rozwojowe,
 • pozna poziomy osadzania zmian,
 • dowie się jakie są rodzaje dźwigni zmian,
 • poziomy adaptacji zmian,
 • pozna znaczenie pojęć „wirtualne cykle” i „błędne koła”,
 • pozna role w projektach zmian,
 • dowie się co dostarcza „strumieniem pracy” zarządzania zmianą.

W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił:

 • zaplanować ścieżkę zrealizować proces rozwoju potrzebnych kompetencji wszystkich zaangażowanych w zmianę,
 • zastosować dźwignie zmiany,
 • wdrożyć odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian,
 • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji,
 • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian,
 • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian,
 • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę w środowisku zmiany,
 • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian.
 • Kluczowe zasady definiowania tego, czego powinni nauczyć się wszyscy zaangażowani w inicjatywę na rzecz zmian,
 • zarządzanie projektami – inicjatywy, projekty i programy dotyczące zmian,
 • utrzymanie zmiany,
 • dźwignie zmiany,
 • poziomy akceptacji zmiany,
 • systemy wzmacniające zmianę,
 • przećwiczenie elementów egzaminu Change Management™ Practitioner – omówienie,
 • podsumowanie i przygotowanie do egzaminu Change Management Practitioner,
 • certyfikowany międzynarodowy egzamin Change Management  Practitioner.

Podczas szkolenia, poza realizacją precyzyjnie ułożonego programu nauczania, każdy uczestnik będzie mógł otrzymać odpowiedzi na ważne dla siebie pytania z zakresu objętym szkoleniem oraz będzie mieć możliwość czerpać z doświadczeń innych uczestników. Każdy moduł szkoleniowy daje szansę na zdefiniowanie własnych dalszych obszarów rozwojowych.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów online i wykorzystuje interaktywne formy rozwoju na etapach przed, w trakcie i po szkoleniu. Liczne ćwiczenia, zadania indywidualne i zespołowe pozwalają przećwiczyć właściwe zachowania. Materiały wprowadzające, informacje zwrotne, plan działań wdrożeniowych ułatwiają utrzymanie rezultatu rozwojowego. Wśród metod aktywizujących są gry szkoleniowe, testy, studium przypadków, panel wymiany doświadczeń i opinii, ćwiczenia indywidualne, zadania zespołowe, dyskusje moderowane i inne.

Trener: Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management. Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener Scrum Master. Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Specjalizuje się w metodyce Agile, zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą, Management 3.0, budowaniu zespołu, metodzie Scrum, facylitacji zespołów oraz coachingu zespołowym.

Doświadczenie:

Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo).

Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej. Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

Szkolenie akredytowane:
 • miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone w wirtualnej klasie w formule distance learning,
 • 1 dzień szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej,
 • godziny zajęć: dzień 1 8:00 – 13:00,
 • po ukończeniu akredytowanego szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam w j. polskim lub angielskim,
 • materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej,
 • w ramach szkolenia jest przeprowadzany egzamin testowy,
Egzamin:
 • przeprowadzany następnego dnia  po szkoleniu w formie stacjonarnej (10:00-13:00) lub online
 • egzamin składa się z 4 głównych pytań za które można uzyskać łącznie 80 pkt.,
 • do zaliczenia jest wymagane 50% tj. 40 pkt.,
 • czas trwania 2,5 godziny,
 • egzamin jest w wersji online w j. polskim lub angielskim,
 • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Change Management Practitioner wydany przez APMG International w wersji elektronicznej (opcjonalnie w wersji papierowej za dodatkową opłatą),
 • Podczas egzaminu można korzystać wyłącznie z pomocy podręcznika „The Effective Change Manager’s Handbook” oraz z przewodnika „APMG 'Candidates’ Guide to The Effective Change Manager’s Handbook”,
 • certyfikat Change Management Practitioner  jest wydawany na okres 5 lat.
Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi Doskam Sp. z o.o. oraz APMG International Ltd.

Cena szkolenia: 2 450,00 

Cena zawiera:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu,
 • Akredytowane materiały szkoleniowe Change Management Practitioner w formie cyfrowej,
 • Certyfikat Change Management Practitioner wydany przez APMG International (po zaliczeniu egzaminu),
 • Egzamin stacjonarny/online 

Cena nie zawiera (dodatkowo płatne):

 • Certyfikowanego podręcznika „The Effective Change Manager’s Handbook”  – 450 zł + koszt wysyłki (10-30 zł), w j. angielskim, wersja papierowa  (zakup nie jest wymagany do szkolenia ale stanowi on kompendium wiedzy i jest zalecany do egzaminu na poziomie Practitioner).
 • Certyfikowanego podręcznika „The Effective Change Manager’s Handbook”  – 330 zł + w j. angielskim, wersja cyfrowa.
Szkolenie dofinansowane
SKU: CHM_P_online_VI Kategorie: , , Tag: