CIVILITY – Kultura godności pracy (Edycja XII)

Data: 10/12/2019 - 11/12/2019

Po co i jak budować pozytywne doświadczenia pracowników?
Dlaczego potrzebujemy wrócić do źródeł: poszanowania godności, wzajemnego szacunku, otwartości na różnorodność w środowisku pracy?
Jak sprawić, by Twoja organizacja była miejscem dostarczającym pracownikom wyjątkowych doświadczeń i o jakie doświadczenia chodzi?
Jakie obszary biznesu decydują o kulturze godności pracy?
Jak ją skutecznie tworzyć i wdrażać?

Czy współczesne przedsiębiorstwa mogą sobie dziś pozwolić na maksymalizację zysków kosztem poczucia wyczerpania, zmęczenia, zniecierpliwienia kadry zarządzającej i pracowników? Odpowiedź na to pytania daje rynek pracy, konkurencja w otoczeniu biznesowym i oczywiście sami pracownicy bardziej świadomi swoich potrzeb związanych z miejscem pracy i oczekiwaną kulturą organizacyjną. Zwłaszcza najmłodsze pokolenie pracowników stawia wyzwanie swoim pracodawcom i „krzyczy” wprost: „Dostrzeż mnie, pozwól mi współdecydować i współzarządzać, wyrażaj szacunek dla moich, nawet najbardziej dziwnych potrzeb, które mogę zaspokoić dzięki pracy w tej firmie.”
Potrzeba uzyskiwania wysokiej efektywności, sprzyja sytuacji, w której pracownicy poddawani są ciągłym zmianom: jeszcze wczoraj wykonywali zadania, które dobrze znali i w zespołach o stabilnej liczebności, a dziś wykonują więcej zadań w mniejszych zespołach i w krótszym czasie. To może wywoływać skrajne emocje, zagubienie i poczucie chaosu. Dlatego umiejętność zarządzania w sposób, który gwarantuje wzajemny szacunek, godne motywowanie i zapobieganie konfliktom staje się kluczowa, a firmy stawiają na kompleksowe podejście, które gwarantuje pracownikom podmiotowe traktowanie.
Już w latach 90 na Uniwersytecie Johna Hopkinsa zrodziła się koncepcja PROGRAMU CIVILITY (program rozwoju kultury godności pracy). Badania pokazują, że te z pozoru pozabiznesowe czynniki mają wpływ na wzrost wyników biznesowych.
Dodatkowym efektem jest stworzone bardziej przyjazne i lepiej motywujące środowisko pracy.

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników działów HR,
 • najwyższej kadry zarządzającej,
 • kadry kierowniczej i liderów liniowych wszystkich firm
 • wszystkich osób zainteresowanych dziedziną wpływania na kulturę organizacyjną, którym zależy na zrozumieniu i opanowaniu umiejętności efektywnego zastosowania CIVILITY do rozwoju firmy.

Celem szkolenia jest wzrost kompetencji z zakresu budowania CIVILITY – kultury godności pracy, dzięki której pracownik będzie czuł się usatysfakcjonowany z pracy w danej organizacji, a firma będzie pożądanym miejscem pracy w świadomości potencjalnych kandydatów.
W obszarze wiedzy uczestnik:

 • zapozna się z zagadnieniami CIVILITY – począwszy od źródeł po współczesne biznesowe rozumienie.
 • dowie się, jakie wzorce zachowań są kluczowe dla budowania kultury godności pracy.
 • dowie się, jak tworzyć model kultury godności pracy rozumianej jako strategię, która pozwala podnosić efektywność organizacji.

W obszarze umiejętności uczestnik:

 • uporządkuje swoje umiejętności w zakresie stosowania w praktyce narzędzi tworzących CIVILITY,
 • będzie umiał rozpoznać, czy jego organizacja ma problemy z CIVILITY i będzie umiał zastosować konkretne narzędzia, by tworzyć czy wzmocnić obecną kulturę godności pracy,
 • będzie umiał stworzyć model kultury godności pracy w swojej organizacji.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • uświadomi sobie, jaki jest wpływ kultury godności pracy na efektywność  i innowacyjność organizacji,
 • wzmocni swoją świadomość w zakresie wykorzystywania CIVILITY w sposobie kierowania i motywowania pracowników, zarówno wtedy, gdy sam jest liderem lub gdy pracuje w obszarze HR i wspiera swoich partnerów biznesowych,
 • zrozumie szerszy wymiar stosowania CIVITY w celu budowania pozytywnych doświadczeń kandydatów do pracy i pracowników.

Efektem szkoleń jest:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu aktualnego światowego trendu skupionego na budowaniu kultury organizacyjnej od podstaw.
Umie zastosować w praktyce narzędzia, które pozwolą mu stworzyć kulturę godności pracy, a w szczególności:

 • umie nazwać pożądane pozytywne zachowania, które tworzą CIVILITY, a mają ścisły związek z wartościami firmowymi organizacji,
 • umie zbudować model CIVILITY w swojej firmie rozumiany,
 • potrafi efektywnie wykorzystywać narzędzia CIVILITY w wymiarze społecznym (obraz organizacji na rynku pracy, odpowiedzialność społeczna pracodawcy), zarządczym (strategia firmy wsparta wartościami organizacji),  interpersonalnym (sposób komunikowania, motywowania i kierowania zespołami)

Dzień I

Źródła modelu kultury godności pracy, po co CIVILITY, przykłady.
• Wprowadzenie do tematyki szkolenia CIVILITY – moda czy potrzeba.
• CIVILITY – co to jest kultura godności pracy – źródła, definicje, wyniki badań.
• Rozumienie CIVILITY jako – kultura godności pracy – wymiar społeczny, zarządczy, interpersonalny.
• Korzyści z wdrażania kultury godności pracy – wpływ na zaangażowanie pracowników, ich motywację, a także na wyniki biznesowe – przykłady, dobre praktyki.
• Wzorce zachowań kluczowe dla budowania kultury godności pracy.
• Zachowania sprzeczne z kulturą godności pracy – (INCIVILITY) – przykłady, uwarunkowania, straty w biznesie.
• Kultura godności pracy rozumiana jako proces.
• Budowanie pozytywnych doświadczeń kandydatów i pracowników rozumiane jako proces.

Dzień II

Dobre praktyki CIVILITY a model w Twojej organizacji
• Procesy zarządcze, procesy HR i procesy interpersonalne tworzące CIVILITY: dobre praktyki z rynku, możliwość zastosowania we własnej organizacji.
• Przywództwo angażujące: lider transformacyjny – model, który wspiera CIVILITY.
• Nowe wyzwania w motywowaniu pracowników – nowe narzędzia, praktyka stosowania, wpływ na CIVILITY
• Motywowanie godnościowe: narzędzia i praktyka stosowania.
• Budowanie podejścia CIVILITY – od czego zacząć, kogo zaangażować, itp.
• Strategia i model CIVILITY – tworzymy własną koncepcję albo doskonalimy aktualną – praktyka.
• Prezentacja pomysłów, dyskusja, wzajemne informacje zwrotne, inspiracje.Podsumowanie i zakończenie

Autorskie materiały szkoleniowe – skrypt, case-study, hand-out, test, praca z kartami, materiał video.

Renata Tomaszczyk – Lider projektów rozwojowych – złożone, interdyscyplinarne projekty rozwoju kompetencji najwyższej kadry menedżerskiej, ekspertów i menedżerów liniowych w dużych korporacjach w branży finansowej i ubezpieczeniowej, w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Projekty doradcze w dużych korporacjach (instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, handlowe i usługowe) i w instytucjach publicznych: wdrażanie usprawnień i nowych rozwiązań, m.in. performance management, zarządzanie kompetencjami, systemy ocen, rozwój pracowników. Coaching rozwojowy: kadra
menedżerska, eksperci dużych korporacji – obszar zarządzania sprzedażą, menedżerowie wsparcia sprzedaży. Rekrutacja i rozwój zespołów sprzedażowych – sieć wyłączna i partnerska – instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Partnera HR dla kadry menedżerskiej w zakresie doboru optymalnych narzędzi i metod.

Posiada wykształcenie wyższe, humanistyczne – studia magisterskie i podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim. Certyfikat
konsultanta językowego prostej polszczyzny.(umiejętność upraszczania komunikacji biznesowej i HR: wpływ na relacje z odbiorcą, zapamiętywanie i porządkowanie struktury informacji). Certyfikat Coaching Clinic® (umiejętność wykorzystywania coachingowego stylu zarządzania w kierowaniu zespołem i wdrażania w organizacji). Certyfikat Coaching Community ICC. Dyplom z zakresu treningu, uczenia się i rozwoju Thames Valley University (umiejętność identyfikacji potrzeb  rozwojowych, budowania programów szkoleniowo – rozwojowych i prowadzenia doradztwa).

Szkolenie odbędzie się w Katowicach. Dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

2 dni szkoleń prowadzonych w formie interaktywnej.

Cena szkolenia: 2 560,00 

Stosujemy progresywną politykę rabatową, liczba zgłoszonych osób wpływa na wysokość zniżek. Jeśli barierą wzięcia udziału w szkoleniu jest cena prosimy o kontakt.

CENA ZAWIERA:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zaświadczenie MEN
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
Szkolenie dofinansowane
SKU: CIV(RT)-eXII Kategoria: