Komunikacja dla efektywności osobistej – (Edycja IX)

Co dzieje się, gdy nasze ciało mówi coś innego niż nasze słowa? Co decyduje o tym, że niektóre komunikaty powodują opór, a inne otwierają na współpracę? Skąd wiemy, że jesteśmy dobrze zrozumiani? Jak być dobrym rozmówcą? Jak słuchać, by usłyszeć? Co sprawia, że czujemy prawdziwą obecność rozmówcy? Jak budować swój autorytet i wiarygodność za pomocą komunikacji? Czy tak samo zwracać się do każdego?  Jak komunikować się z różnymi typami osób?

Wszystko jest komunikacją. Komunikujemy coś zarówno swoim wyglądem, strojem, mową ciała, mimiką, głosem, jak i – co oczywiste – słowami. Słowa mają potężną moc – potrafią wywołać konflikt, spowodować opór, napięcie, ale także uśmiech, radość, dumę i cały wachlarz emocji. Słowami możemy dodać odwagi, ukoić, sprawić, że ktoś poczuje się ważny. To co mówimy i jak mówimy ma ogromne znaczenie dla budowania wszelkich relacji w życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Komunikacja stanowi klucz do naszej osobistej efektywności. Warto więc zarządzać swoją komunikacją w sposób świadomy. W tym właśnie ma Ciebie wesprzeć to szkolenie.

Szkolenie dedykowane jest do wszystkich, którym zależy na:

 • świadomym zarządzaniu procesem komunikacji w relacjach
 • rozwijaniu umiejętności komunikowania się i budowania relacji niezależnie od reprezentowanego przez rozmówcę stylu komunikacji
 • budowaniu własnego autorytetu poprzez świadome posługiwanie się narzędziami komunikacji

Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby spełniające ww. warunki, a także osoby, których kompetencje w tym zakresie są na poziomie podstawowym.

Celem szkolenia jest wzrost kompetencji z zakresu komunikacji.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • dowie się, jakie są elementy procesu komunikacji
 • pogłębi wiedzę na temat roli komunikacji niewerbalnej w budowaniu wiarygodności
 • dowie się, na czym polega aktywne słuchanie
 • dowie się, jaki jest jego własny styl komunikacji społecznej i czym charakteryzuje się każdy ze stylów
 • pogłębi wiedzę na temat wpływu świadomie używanych narzędzi komunikacji na relacje międzyludzkie
 • zapozna się z narzędziami i technikami komunikacji, które może stosować w celu zwiększenia skuteczności swojej komunikacji, a dzięki temu efektywności osobistej i zawodowej

W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił:

 • poprowadzić rozmowę z zachowaniem zasad szacunku, okazując uważność i aktywnie słuchając rozmówcy
 • używać parafrazy w cellu lepszego zrozumienia rozmówcy
 • posługiwać się komunikatem ja, wyrażając swoje emocje i biorąc za nie odpowiedzialność
 • udzielić informacji zwrotnej z wykorzystaniem kilku technik
 • zidentyfikować styl komunikacji rozmówcy
 • dostosować własny styl komunikacji do stylu komunikacji rozmówcy

W obszarze kompetencji społecznych (postawy) uczestnik:

 • uświadomi sobie rolę własnego zaangażowania (uważność, aktywne słuchanie) w osiąganiu celów rozmów,
 • uświadomi sobie wpływ prezentowanych przez siebie postaw, zachowań i stylu komunikacyjnego na relacje międzyludzkie,
 • lepiej zrozumie swoja rolę w trwałym budowaniu relacji opartych na świadomej komunikacji,
 • uświadomi sobie wpływ różnic w stylach komunikacji społecznej na zachowania osób zaangażowanych w proces komunikacji,
 • wzmocni pewność siebie w komunikacji
 1. Wstęp
  • komunikacja jako dwustronny proces
  • komunikacja werbalna i niewerbalna
  • badania Alberta Mehrabiana – fakty i mity
  • warunki sprzyjające efektywnej komunikacji

 

 1. uchać i rozumieć
  • aktywne słuchanie – słuchać, słyszeć i być słyszanym
  • parafraza – by zrozumieć, czy dobrze zrozumiałem
  • zadawanie pytań

 

 1. Komunikat ja
  • komunikat ty a komunikat ja – różnice
  • korzyści płynące ze stosowania komunikatu ja
  • komunikat ja a budowania autorytetu i kształtowanie poczucia odpowiedzialności

 

 1. Sztuka informacji zwrotnej (feedback)
  • informacja zwrotna jako narzędzie budowania współpracy i wzrostu efektywności
  • kluczowe zasady wspierające udzielanie informacji zwrotnych
  • korzyści płynące z feedbacku
  • udzielanie informacji zwrotnej
  • przyjmowanie informacji zwrotnej
  • proszenie o feedback
  • techniki informacji zwrotnej

 

 1. Style komunikacji społecznej – mówimy różnymi językami
  • macierz stylów społecznych
  • charakterystyka każdego ze stylów
  • identyfikacja własnego stylu społecznego
  • drogi komunikacji z każdym stylem
  • style społeczne a współpraca w zespole

 

 1. Podsumowanie szkolenia
  • złote zasady komunikacji
  • praca indywidualna z Planem Działań Wdrożeniowych

Materiały szkoleniowe, gra szkoleniowa, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, parach i indywidualna, burza mózgów, praca ze zdjęciami, kartami i filmami, moderowane dyskusje grupowe, mini wykład, feedback (informacja zwrotna), praca indywidualna z Planem Działań Wdrożeniowych (PDW).

Aleksandra Lindner – Aktywna biznesowo od ponad 18 lat – początkowo na stanowiskach związanych ze sprzedażą i obsługą klienta (usługi), logistyką oraz marketingiem, później jako business manager, odpowiedzialny m.in. za komunikację
wewnętrzną, a finalnie – jako trener i coach. W swojej pracy zawodowej doświadczyła zarówno pracy w małej rodzinnej firmie, dużych przedsiębiorstwach, jak i międzynarodowych korporacjach. Dzięki temu zdobyła solidne podstawy biznesu, które przyczyniły się do decyzji o ścieżce trenerskiej i coachingowej.

Ma za sobą kilkaset dni szkoleniowych, sesji rozwojowych (w tym life i business coachingów). Pracowała m.in. dla: ING, Magneti Marelli, Unimot, TRW Steering Systems, Roca, Can Pack, IBM, Bosch, BOS Automotive, Dayco, Delphi, ECI,
Magna, Nexteer, Hutchinson, Alstom, Megatech, 3S, Aures, Plastic Omnium, Shiloh, Faurecia, Electropoli, Adient (dawniej: Johnson Controls), Engie (dawniej: GDF Suez), Future Processing, Hempel Special Metals, Protonet, Państwowa Straż Pożarna, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz dla wielu firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Certyfikowany Trener FRIS®, Certyfikowany Trener Standardu HRD BP; Certyfikowane przez ICF szkolenia: „Aware Coach”, „Points of You®”,Szkolenie „Racjonalna Terapia Zachowań – poziom podstawowy”;Akredytacja ICF (International Coach Federation), ACC; Szkoła Coachów – Certyfikowany Coach ICF; Szkoła Trenerów – Trener Biznesu; Studia Podyplomowe „Psychologia w zarządzaniu”, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Kolegium Zarządzania; Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) w Kortrijk (Belgia), Kierunek: Biznes i Języki;
Studium Pedagogiczne; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń – mgr ekonomii.

Szkolenie odbędzie się w Katowicach. Dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

2 dni szkoleń prowadzonych w formie interaktywnej.

Cena szkolenia: 2 560,00 

Stosujemy progresywną politykę rabatową, liczba zgłoszonych osób wpływa na wysokość zniżek. Jeśli barierą wzięcia udziału w szkoleniu jest cena prosimy o kontakt.

CENA ZAWIERA:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zaświadczenie MEN
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
Szkolenie dofinansowane
SKU: Kom(OL)_eIX Kategoria: