fbpx

SCRUM Master Agile Business Consortium. Akredytowane szkolenie (IV – online)

Data: 22/04/2022 - 23/04/2021

ABC_Scrum_Master

Uznawany i szeroko stosowany na całym świecie SCRUM stanowi ramy do opracowywania, dostarczania i utrzymywania kompleksowych  produktów dzięki efektywnej współpracy zespołowej. Jest obecnie uznawany za najczęściej stosowaną na świecie metodą z rodzin Agile. Stworzony przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda Idealnie pasuje do projektów, w których pojawiają się nieoczekiwane wymagania. Osoby w zespole SCRUM’owym pełnią różne role. Zespół deweloperski dostarcza działający, gotowy produkt. Product Owner decyduje o kolejności realizacji wymagań, czyli kształcie produktu, rozwiązania. Odpowiedzialność za cały proces bierze na siebie Scrum Master, który dba i wspiera swój zespół. Pomaga zrozumieć pozostałym członkom zespołu metodę, zasady, wartości oraz celowość stosowania SCRUM. Jego zadaniem jest stwarzanie zespołowi najlepszych warunków w celu realizacji zadania.

Pobierz broszurę szkolenia

Program szkolenia jest akredytowany przez APMG International, brytyjską organizację akredytacyjną i służy rozwinięciu kompetencji Scrum Mastera oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Agile Business Consortium Scrum Master. Szkolenie jest adresowane do obecnych i przyszłych członków zespołów SCRUM i wszystkich osób odpowiedzialnych za wykorzystanie Scrum w organizacji, którzy chcą uzyskać międzynarodowy certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master oraz mających co najmniej 3-miesiączne doświadczenie współpracy w zespołach projektowych.

Obecnie certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master jest jedynym międzynarodowym certyfikatem Scrum Master, egzamin do którego jest przeprowadzany w języku polskim albo angielskim.

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • członków zespołów Scrum, obecnych i przyszłych,
 • osób odpowiedzialnych za wykorzystanie metody Scrum w organizacji,
 • przedstawicieli działów biznesowych oraz IT,
 • członków zespołów projektowy, liderów i menedżerów zespołów,
 • osoby zainteresowane uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Agile Business Consortium Scrum Master.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego Scrum Mastera oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master akredytowanego przez APMG International. Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Agile Business Consortium Scrum Master.

W obszarze wiedzy uczestnik: pozna zasady zwinności, dowie się na czym polega i jak wzmacniać samoorganizację, dowie się jakie są role w zespole Scrum i ich odpowiedzialności, jak zaplanować i przeprowadzić Sprint, Daily, Review, Retrospective.

W obszarze umiejętności uczestnik: nauczy się współdziałać z zespołem deweloperskim i wykorzystywać pomocne techniki wspierające dostarczanie przyrostu rozwiązania na końcu każdego sprintu.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: wzmocni swoją postawę servant-lidera, który wspiera sukces zespołu, usuwa przeszkody, usprawnia organizację chroni zespół rozwoju rozwiązania.

Dzień 1

 • Wprowadzenie
 • Ogólny przegląd Scrum
 • Samoorganizacja
 • Zasady zwinności
 • Podejście empiryczne do rozwoju produktu
 • Zdarzenia Scrum
  • Sprint Planning
  • Sprint
  • Daily Scrum
  • Review
  • Retrospective
 • Zespół Deweloperski

Dzień 2

 • Role w zespole Scrum
 • The Produkt Backlog
 • Planowanie i wykonanie Sprintu
 • Postępy Sprintu
 • Symulacja Scrum
 • Rozwój kompetencji Scrum Master
 • Przygotowanie do egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master
 • Egzamin Agile Business Consortium Scrum Master (opcja)

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i wykorzystuje interaktywne formy rozwoju na etapach przed, w trakcie i po szkoleniu. Liczne ćwiczenia, zadania indywidualne i zespołowe pozwalają przećwiczyć właściwe metody. Materiały wprowadzające, informacje zwrotne ułatwiają uzyskanie rezultatu rozwojowego. Wśród metod aktywizujących są gry szkoleniowe, testy, studium przypadków, panel wymiany doświadczeń i opinii, ćwiczenia indywidualne, zadania zespołowe, dyskusje moderowane i inne.

 • Szkolenie i certyfikacja opierają się na przewodniku The SCRUM Guide.
 • szkolenie prowadzenie w j. polskim z wykorzystaniem używanej angielskojęzycznej terminologii,
 • wsparcie trenera w zakresie tłumaczenia z j. angielskiego dla oczekujących tego uczestników,
 • możliwość wymiany doświadczeń uczestników w zakresie metody SCRUM i metodyki Agile.

Jarosław Milewski

Obszar specjalizacji Metodyka SCRUM (Agile Business Consortium Scrum Master) Zarządzanie projektami w ujęciu klasycznym (PMI, PRINCE2®) oraz zwinnym (AgilePM®). Zarządzanie programami (MSP®) Zarządzanie portfelami (MoP®) Zarządzanie zmianą organizacyjną (Change  Management).

Od 2011 Asesor w APMG International, UK. Audytował większość polskich akredytowanych organizacji szkoleniowych (ATO) i ich trenerów, a także szereg firm, materiałów szkoleniowych i trenerów z Wlk. Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Francji, Turcji i Rosji. 2003-2017 Wykładowca na Uniwersytecie SWPS Warszawie. Wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji (SPIK), Prorektor ds. Dydaktycznych kadencji 2005/2006. 1998-2003 Dyrektor i członek zarządów w kilku firmach branży informatycznej i telekomunikacyjnej (ATM, eKatalyst, NetPower) 1992-1998 Online Coordinator eksperymentu ZEUS w Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg. Do 1992 adiunkt w Instytucie Informatyki UW.

Ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu akredytowanych szkoleń z zarządzania projektami, programami i zmianą, ponad 1000 przeszkolonych osób – głównie w Polsce, ale również w Skandynawii, Austrii i Luksemburgu. Ponadto, w sumie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich, głównie w obszarze informatyki oraz styku psychologii i informatyki. Współautor materiałów szkoleniowych z metodyki PMI, autor materiałów szkoleniowych z PRINCE2® i MSP®.

Doktor informatyki, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1990. Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, z wyróżnieniem (Diplôme International de Management / MBA), Institut Français de Gestion, Warszawa, 2000.

Szkolenie akredytowane:
 • miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone w wirtualnej klasie w formule distance learning,
 • 2 dni szkolenia prowadzonego w formie interaktywnej,
 • po ukończeniu akredytowanego szkolenia  uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Doskam,
 • materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej w języku polskim
 • w ramach szkolenia jest przeprowadzany egzamin testowy,
Egzamin (opcjonalnie):
 • egzamin składa się z 50. pytań wielokrotnego wyboru,
 • do zaliczenia jest wymagane 74% tj. 37 poprawnych odpowiedzi,
 • czas trwania 40 minut,
 • egzamin jest w wersji online w języku polskim albo angielskim,
 • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master wydany przez APMG International w wersji elektronicznej (opcjonalnie w wersji papierowej za dodatkową opłatą),
 • certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master jest bezterminowy.
Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi Doskam Sp. z o.o. oraz APMG International Ltd.

Cena szkolenia: 2 410,00 

Cena promocyjna szkolenia ma zastosowanie w przypadku zamówienia i opłacania szkolenia co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem.

Cena zawiera:

 • Udział w interaktywnym szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe w języku polskim
 • Certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego wydany przez Doskam
 • Certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master wydany przez APMG Int. (po zaliczeniu egzaminu),

 

Cena nie zawiera (dodatkowo płatne):

 • Egzamin 690 zł (netto/brutto)

 

Szkolenie dofinansowane
SKU: SM_online_IV Kategorie: , , Tagi: , ,