Pracownicy HR wpływają na dynamiczny rozwój firmy

W ramach tego obszaru przeszkoliliśmy ponad 7 350 osób z 488 firm. Poziom satysfakcji z uczestnictwa w szkoleniach wynosi 99,2%.

HR

Top szkolenie z tego obszaru

Niedobór talentów wpływa na funkjonowanie biznesu!

Na koniec kwietnia 2018 roku poziom bezrobocia w Polsce wyniósł 3,8%. Dla pracodawców oznacza to tyle, że zdobycie uwagi kandydata do pracy nie będzie łatwiejsze a coraz trudniejsze 41% ankietowanych uznało, że niedobór talentów będzie miał największy wpływ na biznes w najbliższych dwóch latach.

Rośnie liczba firm, które poświęcają tyle samo czasu i energii na markę pracodawcy, co markę konsumencką. A wysiłki te są warte zachodu. Nie chodzi bowiem tylko o zwiększenie liczby aplikacji na oferowane wakaty, ale o przyciągnięcie odpowiednich kandydatów. Chodzi o zatrudnianie wysokiej jakości pracowników, którzy mają szansę wzmacniać konkurencyjność firmy.

Program onboardingu funkcjonuje u 76% badanych, 70% ankietowanychposiada program poleceń pracowniczych, a 65% deklaruje, że przeprowadza rozmowy z odchodzącymi pracownikami (tzw. exit interviews). Ponad połowa pracodawców wskazała, że ma plan wewnętrznych działań wizerunkowych. Jak to wygląda u Ciebie?

Najczęściej wybierane szkolenia tego obszaru:

 • Employer branding
 • Budowanie strategii personalnej
 • Projektowanie strategii HR
 • Civility – Kultura Godności Pracy
 • Efektywna selekcja kandydatów w procesie rekrutacji
 • Projektowanie i wdrażanie modeli kompetencji
 • Projektowanie i wdrażanie ścieżek karier i awansów
 • Diagnoza potencjału menedżerksiego
 • Diagnoza potencjału pracowników
 • Systemy ocen rozwoju
 • Projektowanie szkoleń metodą SEB
 • Projektowanie i wdrażanie systemów ocen pracowniczych
 • Projektowanie i wdrażanie programów coachingowych i mentoringowych
 • Rekrutacja, selekcja, onboarding
 • Projektowanie koncepcji zarządzania talentami

Jeśli są Państwo zainteresowani jednym z powyższych szkoleń, prosimy o kontakt.