Weź udział w akredytowanych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami!

Szkolenie Scrum Master z międzynarodowym egzaminem z dofinansowaniem do 100% *

Dlaczego Scrum?

Metodyka Scrum jest jedną z najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami w nurcie Agile.
Metodyka ta pozwala rozwiązywać złożone problemy adaptacji produktu do wymagań klienta, umożliwiając przy tym uzyskanie jak najwyższej jakości produktu.
Dedykowana jest projektom złożonym, innowacyjnym, o wysokim stopniu nieprzewidywalności.
Zapraszamy na akredytowane szkolenia Agile Business Consortium Scrum Master, zapewniające profesjonalny rozwój w obszarze zarządzania projektami zwinnymi. Program  szkolenia opiera się na The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Jest podstawowym i wyczerpującym źródłem wiedzy niezbędnym do uzyskania międzynarodowych kwalifikacji Agile Business Consortium Scrum Master.

Agile Business Consortium Scrum Master

To dwudniowe szkolenie w trakcie którego uczestnik poznaje zasady stosowania metody Scrum. Udział w szkoleniu przygotowuje do akredytowanego egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master wydawany przez APMG International za pośrednictwem Doskam Sp. z o.o. jako akredytowanej przez APMG organizacji szkoleniowej.

Szkolenie jest skierowane do:

 • członków zespołów Scrum, obecnych i przyszłych,
 • osób odpowiedzialnych za wykorzystanie metody Scrum w organizacji,
 • przedstawicieli działów biznesowych oraz IT,
 • członków zespołów projektowy, liderów i menedżerów zespołów,
 • osób zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Agile Business Consortium Scrum Master

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego Scrum Mastera oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master akredytowanego przez APMG International. Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Agile Business Consortium Scrum Master.

W obszarze wiedzy uczestnik: pozna zasady zwinności, dowie się na czym polega i jak wzmacniać samoorganizację, dowie się jakie są role w zespole Scrum i ich odpowiedzialności, jak zaplanować i przeprowadzić Sprint, Daily, Review, Retrospective,

W obszarze umiejętności uczestnik: nauczy się współdziałać z zespołem deweloperskim i wykorzystywać pomocne techniki wspierające dostarczanie przyrostu rozwiązania na końcu każdego sprintu.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: wzmocni swoją postawę servant-lidera, który wspiera sukces zespołu, usuwa przeszkody, usprawnia organizację chroni zespół rozwoju rozwiązania.

Dzień 1

 • Wprowadzenie
 • Ogólny przegląd Scrum
 • Samoorganizacja
 • Zasady zwinności
 • Podejście empiryczne do rozwoju produktu
 • Zespół Deweloperski
 • Zdarzenia Scrum
  • Sprint Planning
  • Sprint
  • Daily Scrum
  • Review
  • Retrospective

Dzień 2

  • Role w zespole Scrum
  • The Produkt Backlog
  • Planowanie i wykonanie Sprintu
  • Postępy Sprintu
  • Symulacja Scrum
  • Rozwój kompetencji Scrum Master
  • Przygotowanie do egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master
 • Dzień 3 

  • Egzamin Agile Business Consortium Scrum Master
 • Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym Agile Business Consortium Scrum Master
 • Egzamin odbywa w drugim dniu szkolenia
 • Przed egzaminem uczestnicy szkolenia mają okazję go przećwiczyć korzystając z próbnych wersji
 • Egzamin prowadzony jest w języku polskim lub angielskim
 • Istnieje możliwość zdawania egzaminu on-line
 • Sam egzamin trwa 40 minut i składa się z 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru
 • Do zaliczenia wymagane jest 37 poprawnych odpowiedzi na pytania.

Po zdanym egzaminie certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master jest przyznawany dożywotnio

 • Nie ma wymagań wstępnych do uczestnictwa. Przydatne będą znajomość podstawowych zagadnień tematyki zarządzania projektami i doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • Szkolenie możemy zorganizować w formule otwartej lub zamkniętej
 • Język szkolenia: polski (na życzenie – możliwość zorganizowania grupy angielskojęzycznej)
 • Język materiałów szkoleniowych: angielski
 • Język egzaminu: angielski
 • Wielkość grupy: od 2 do 12 osób

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wraz z egzaminem wynosi od 450 zł netto/brutto. Usługi szkoleniowe Doskam są zwolnione z VAT*.

Cena zawiera:

 • Udział w dwudniowym szkoleniu z możliwością certyfikacji
 • Akredytowane materiały szkoleniowe ABC Scrum Master w wersji papierowej
 • Materiały piśmiennicze: notes, długopis, ołówek (szkolenie stacjonarne)
 • Międzynarodowy egzamin ABC Scrum Master
 • Certyfikat APMG International po uzyskaniu zaliczenia
 • Zaświadczenie MEN
 • Przerwy kawowe i lunch (szkolenie stacjonarne)
* Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem 2/2009. W związku z tym jesteśmy zwolnieni z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 r.

*) Wysokość dofinansowania jest zależna od warunków projektu w ramach, którego przyznawane są środki. Zwyczajowo od 50% – do 100%.