Weź udział w szkoleniach z zakresu zarządzania zmianą akredytowanych przez APMG International

Szkolenia Change Management wraz z międzynarodowym egzaminem z dofinansowaniem do 100% *

Dlaczego zarządzanie zmianą?

Aktualnie procesy zmiany organizacyjnej, jej planowanie, organizowanie, wdrażanie i kontrola są w centrum uwagi każdej firmy, która perspektywicznie patrzy w przyszłość. Aby ją skutecznie przeprowadzić należy przede wszystkim skoncentrować się na aspekcie przemiany, który dotyczy samych ludzi. Rozwinięcie ich zdolności radzenia sobie ze zmianą przed, w trakcie i po jej wystąpieniu uprawdopodobni szanse na osiągnięcie ich satysfakcji i zakładanych rezultatów zmiany organizacyjnej.
Zapraszamy na akredytowane szkolenia Change Management na dwóch poziomach:  Foundation i Practitioner.

Nasz program szkoleniowy jest tak skonstruowany, aby dostarczyć Państwu w wiedzę, teorię i techniki skutecznego planowania i skutecznego wdrażania inicjatywy zmian.

Szkolenia wyjaśniają jaki jest wpływ zmiany a także jaki jest ich wpływ na osoby, zespoły, organizacje i liderów zmian.

Pomagamy osobom odpowiedzialnym za inicjatywy na rzecz zmian aby umożliwić im:

 • odblokowanie odporności na zmiany,
 • zapewnianie skutecznego wsparcia i motywacji dla osób indywidualnych oraz zespoły do przyjęcia zmian,
 • nakreślenie szeregu profesjonalnych podejść do sprawnego i skutecznego wdrażania zmiany,
 • zarządzanie i informowanie kluczowych interesariuszy w całym okresie realizacji projektu procesu zmiany,
 • przyspieszenie wdrażania inicjatyw zmian.

Change Management Foundation

To trzydniowe szkolenie, służy rozwinięciu kompetencji efektywnego udziału w zespole ds. zmian, zarządzania zmianą oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie Change Management Foundation jest adresowane do osób, które biorą udział w inicjatywach zmian, które powinny posiadać praktyczną znajomość kluczowych zasad zarządzania zmianą, które muszą znać stosowaną terminologię i wybrane teorie stojące za praktyką zarządzania zmianą.
Na szkolenie zapraszamy:

 • członków zespołów ds. zmian,
 • liderów zespołów,
 • managerów zmiany,
 • agentów zmiany,

czyli osoby: 

 

 • odpowiedzialne za rozpoznawanie potrzeby zmiany i definiowanie tej zmiany w organizacji,
 • oceniające gotowość organizacji i jej zdolności do zmian,
 • pozyskujące zasoby, planujących zmiany i ocenę ich wpływu,
 • opracowujące strategię dla interesariuszy,
 • angażujące ludzi w proces zmian,
 • komunikujące zmiany,
 • zarządzające projektami zmian i pomiarem postępu zmian,
 • odpowiedzialne za podtrzymywanie i osadzanie zmian w organizacji,
 • oraz do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, skutecznego zarządzania zmianą oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego przez APMG egzaminu Change Management Foundation.

W obszarze wiedzy uczestnik:

 • dowie się, w jaki sposób zmiany wpływają na jednostki,
 • zrozumie wpływ procesów uczenia się na przystosowanie się jednostki do sytuacji zmian,
 • posiada wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, kultury organizacyjnej oraz modeli i procesów zmian,
 • dowie się, w jaki sposób budować dynamikę zmian i podtrzymywać je • pozna procesy angażowania interesariuszy oraz sposoby opracowania odpowiednich strategii i planów komunikacji,
 • pozna struktury zarządzania zmianami zazwyczaj stosowane w organizacjach,
 • zrozumie znaczenie zdefiniowanych ról związanych ze zmianą oraz budowania i wspierania efektywnego zespołu ds. zmian,
 • pozna kluczowe aspekty budowania efektywnego zespołu ds. zmian.

W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił:

 • zastosować odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian,
 • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji,
 • definiować wizję zmian,
 • rozpoznać różne typy procesów zmiany,
 • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian,
 • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:

 • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę,
 • zdobędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju,
 • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian,
 • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian,
 • doceni wpływ zmian na organizacje.

Dzień 1

 • Wprowadzenie i cele
 • Kontekst zarządzania zmianami
 • Uczenie się przez indywidualne osoby
  • Proces i style uczenia się
  • Pogłębienie nauki
 • Zmiana a osoba indywidualna
  • Modele zmian indywidualnych
  • Motywacja
  • Różnice indywidualne
 • Zmiana a organizacja
  • Metafory organizacji
  • Kultura organizacyjna i zmiany
  • Modele zmian
 • Kluczowe role w procesie zmian organizacyjnych
 • Czynniki wywołujące zmiany
 • Rozwój wizji

Dzień 2

 • Strategia interesariuszy
  • Zasady
  • Identyfikacja i segmentacja interesariuszy
  • Mapy indywidualne osób i mapa empatii
  • Mapowanie interesariuszy
  • Strategie wpływu
 • Komunikacja i zaangażowanie
  • Błędy komunikacyjne
  • Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  • Komunikowanie o zmianach – czynniki, bariery i podejścia
  • Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  • Planowanie komunikacji
  • Szczegółowe informacje o usłudze

Dzień 3

 • Identyfikacja i ocena wpływu zmian
  • Ocena wpływu interesariuszy
  • Ocena stopnia dotkliwości zmiany
  • Gotowość do zmiany
 • Motywacja do zmian i wspieranie jednostek
  • Sieci agentów zmian
  • Budowanie gotowości do zmian organizacyjnych
  • Budowanie zespołu zmian
  • Plan zarządzania zmianami
  • Przygotowanie się do oporu
  • Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Change Management Foundation
  • Podczas szkolenia, poza realizacją precyzyjnie ułożonego programu nauczania, każdy uczestnik
 • Certyfikowany międzynarodowy egzamin APMG Change Management Foundation (opcjonalnie w 4 dniu)
 • Egzamin na poziomie Foundation:
  • egzamin składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru,
  • do zaliczenia jest wymagane 50% tj. 25 poprawnych odpowiedzi,
  • czas trwania 40 minut,
  • egzamin jest przeprowadzany w j. polskim lub angielskim,
  • po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Change Management Foundation wydany przez APMG International w wersji elektronicznej (opcjonalnie w wersji papierowej za dodatkową opłatą),
  • certyfikat Change Management  jest bezterminowy.

 • Nie ma wymagań wstępnych do uczestnictwa. Przydatne będą znajomość podstawowych zagadnień tematyki zarządzania projektami i doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • Szkolenie możemy zorganizować w formule otwartej lub zamkniętej
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów szkoleniowych: polski lub angielski
 • Wielkość grupy: od 2 do 12 osób

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi od 600 zł  netto/brutto w zależności od wysokości dofinansowania.  Usługi szkoleniowe Doskam są zwolnione z VAT*.

Cena zawiera:

 • Udział w dwudniowym szkoleniu z możliwością certyfikacji
 • Akredytowane materiały szkoleniowe  w wersji cyfrowej (papierowej dla szkolenia stacjonarnego)
 • Materiały piśmiennicze: notes, długopis, ołówek (szkolenia stacjonarne)
 • Międzynarodowy egzamin Change Management Foundation
 • Certyfikat APMG po uzyskaniu zaliczenia
 • Zaświadczenie MEN
 • Przerwy kawowe i lunch (szkolenia stacjonarne)
* Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem 2/2009. W związku z tym jesteśmy zwolnieni z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 r.

*) Wysokość dofinansowania jest zależna od warunków projektu w ramach, którego przyznawane są środki. Zwyczajowo od 50% – do 100%.