Standard of Education in Business, realizacja szkoleń metodą SEB

Projekty szkoleniowe mają przynosić organizacji korzyści biznesowe.

Polityka szkoleniowa ma wspierać osiąganie celów biznesowych firmy.

Strategia Szkoleń Efektywnych Biznesowo (SEB) powstała w oparciu o najpopularniejsze dotąd modele zarządzania szkoleniami, tj. Czteropoziomowy Model Oceny Efektywności Kirkpatricka i Model Procesu Leslie Rae.

To nie przyrost kompetencji jest kluczowy w szkoleniu, tylko ich wykorzystanie na stanowisku pracy. I na to kładzie się główny nacisk w każdym projekcie szkoleniowym Doskam.

Kamila Kozioł

Psycholog, coach ACC ICF, trener, Doskam Sp. z o.o.

Czy wiesz, że:

​​tylko 12% uczestników twierdzi, że stosuje umiejętności ze szkoleń w swojej pracy? Oznacza to, że potrzeby uczestników są pomijane, a program nie uwzględnia potrzeb uczestników.

%

uczestników wykorzystuje umiejętności nabyte na szkoleniu w pracy!

Dlaczego warto przyjąć model SEB za Standard Realizacji Projektów Rozwojowych?

Pracownicy chcą więcej szkoleń.

Długoterminowy projekt badawczy zamówiony przez Middlesex University for Work Based Learning wykazał, że spośród 4300 pracowników, 74% uważa, że ​​nie osiągnęło pełnego potencjału w pracy z powodu braku możliwości rozwoju.

Katarzyna Wolna-Belska

Prezes Zarządu, Doskam sp. z o.o.

Jakość każdego projektu, także rozwojowego jest zdeterminowana przez czas, pieniądze i zakres. W ujęciu Modelu SEB te trzy elementy są zaplanowane z orientacją na cele, skrupulatnie realizowane i bacznie monitorowane. Wszyscy, którzy chcą mieć pewność, że sensownie zainwestowali w rozwój pracowników mogą wreszcie odetchnąć. 

Warto przyjąć model SEB za standard realizacji projektów rozwojowych, ponieważ wtedy:

  • rośnie skuteczność i efektywność szkoleń
  • profesjonalny system oceny szkoleń jest zrozumiały dla kadry zarządzającej
  • rzetelniejsza analiza potrzeb szkoleniowych optymalizuje działania
  • lepszy jest wizerunek funkcji rozwojowej ludzi w firmie
  • wzrasta ranga działu szkoleń w organizacji
  • znacząco rośnie stopień uporządkowania i łatwość kontroli każdej ilości szkoleń
  • prawdziwe partnerstwo działu szkoleń zarówno z klientem wewnętrznym jak i z zarządem firmy jest wymuszone automatycznie.

Etapy Szkoleń Efektywnych Biznesowo stosowane w projektach realizowanych przez Doskam

SEB 1

Licencjonowane narzędzia wykorzystywane w projektach rozwojowych

Każdy projekt szkoleniowy jest wpierany licencjonowanymi narzędziami, dzięki którym dokładnie badamy jest potencjał pracowników i organizacji. W naszym zespole zadbaliśmy, aby trenerzy posiadali licencje i doświadczenie w wykorzystywaniu metodologii. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu kompletne wsparcie szkoleniowe.

Pracujemy, korzystając między innymi z:

SEB 2

MBTI ®

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

SEB 3

DISC D3

Test kompetencji DISC D3 dostarcza informacje o potencjale,mocnych stronach, jakości współpracy i motywacji.

SEB 4

EXTENDED DISC

Tak jak DISC D3, EXTENDED DISC to narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga.

SEB 5

INSIGHTS DISCOVERY ®

Discovery® daje informacje o motywacji badanego, rozpoznaje, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Pozwól nam się z Tobą skontaktować

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach.
tel: 32 231 01 13, tel. kom.: +48 731 119 171
mail: info@doskam.pl