Akademia First Time Manager™

Kompleksowy program rozwoju kompetencji zarządczych i kierowniczych.

Według badań Gallupa, 75% pracowników,  którzy składają wypowiedzenie, rezygnuje ze względu na swojego menedżera.

Dlaczego tak mało uwagi poświęca się nowo mianowanym menedżerom? 

Uważamy, że nieprzygotowywanie pracownika do pełnienia nowej roli menedżera jest jednym z powodów, dla których popełniane przez niego błędy skutkują dużą rotacją podległych mu pracowników.

%

O tyle zmniejsza się rotacja pracowników, jeśli mają kompetentnego menedżera, w zakresie komunikacji i zarządzania ludźmi. (BusinessWire)

%

O tyle zwiększa się zaangażowanie podwładnych, jeśli menedżer przeszedł trening w zakresie kierowania i zarządzania. (BusinessWire)

Pobierz listę kontrolną dla nowo mianowanego menedżera.

Akademia Menedżera 1

9 wyzwań, przed jakimi stoi młody menedżer.

Poniżej przedstawiamy dziewięć typowych wyzwań, przed jakimi stoją nowo mianowani menedżerowie. Wszystkie wyzwania są szczegółowo omawiane i ćwiczone podczas Akademii FTM™.

1. Skuteczna komunikacja z pracownikami

2. Zachęcanie zespołu do produktywności

3. Zmiana sposobu myślenia wraz z nową rolą

4. Ruchy kadrowe, np. zwolnienie pracownika

5. Pokazanie, że jest się świetnym w nowej roli

6. Zarządzanie sobą w czasie

7. Objęcie funkcji szefa swoich kolegów

8. Rozwiązywanie konfliktów w zespole

9. Wyznaczanie jasnych celów i oczekiwań

Powszechne przekonanie nowo mianowanego menedżera

Najważniejszą kwestią do zrozumienia na temat nowej roli jest to, że wymaga ona od ciebie zmiany świadomości i priorytetów. Istnieje powszechne przekonanie, że w roli menedżera zespołu, zmieniają się tylko zadania i zwiększa się odpowiedzialność na nowym stanowisku.

To błędne przekonanie. Bycie skutecznym menedżerem to inna perspektywa i oddziaływanie. Wraz z przejęciem kierowniczej roli zmienia się schemat działania ze specjalisty odpowiedzialnego tylko za swój fragment, na dyrygenta skupiającego się na szerszym obrazie.

Innymi słowy, jako niezależny współpracownik miałeś prawo skupiać się tylko na sobie. Bycie menedżerem to rola, która wymaga od ciebie więcej, bo teraz nadzorujesz i kierujesz zespołem, a to będzie wymagało rozwijania twoich umiejętności planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.

Obserwowanie, jak inni wzrastają, uczą się i odnoszą sukcesy indywidualne dzięki twojemu kierowaniu, da ci ogromne poczucie satysfakcji z pozytywnego wpływania na  ludzi, procesy i rozwój firmy.

Katarzyna Wolna-Belska, menedżer z 24-letnim doświadczeniem

Dla kogo zaplanowaliśmy Akademię

First Time Manager™

dla specjalistów przygotowujących się do objęcia funkcji kierownika, lidera zespołu lub menedżera

dla menedżerów
o niewielkim stażu

dla menedżerów, którzy chcą podnieść efektywność swoich zespołów

są praktykującymi menedżerami bez znajomości nowoczesnych trendów zarządzania

Otrzymasz modele, arkusze, formularze, narzędzia ułatwiające zastosowanie poznanej wiedzy w swojej praktyce zawodowej. W rezultacie ukończenia Akademii FTM uzyskasz certyfikat Profesjonalny Manager FTM™

Dzięki udziałowi w Akademii oraz w wyniku zaadoptowania wiedzy i zastosowania umiejętności w pracy zyskasz na efektywności nie tylko ty, ale również twój zespół i firma.

MATERIAŁY WPROWADZAJĄCE

Zachęcamy Cię do przygotowania się do zajęć. Rekomendujemy zapoznanie się z materiałem wprowadzającym, przywołania adekwatnych przykładów sytuacji problemowych ze swojej praktyki oraz opracowania i przesłania do nas pytań, na które chcesz uzyskać odpowiedź na szkoleniu.

INFORMACJE ZWROTNE

Na kolejnych spotkaniach omawiamy doświadczenia z wdrażania przez ciebie nowych zachowań i udzielamy informacji zwrotnych oraz dodatkowych wskazówek. Jako, że uczestnikami szkoleń są młodzi menedżerowie z różnych branż również ich pomysły i informacje zwrotne są warte uwagi.

PLAN DZIAŁAŃ WDROŻENIOWYCH

Po każdym module szkoleniowym rekomendujemy zrealizowanie zadań wynikających z PDW (Plan Działań Wdrożeniowych) formułowanych na zakończenie każdego dnia zajęć. Przekazując ci zadanie wdrożeniowe, pomagamy ci wzmocnić nowe umiejętności i dobre nawyki.

METODY INTERAKTYWNE

W trakcie warsztatów wykorzystujemy gry szkoleniowe, testy, studium przypadków, panel wymiany doświadczeń i opinii, ćwiczenia indywidualne, zadania zespołowe, dyskusje moderowane i inne aktywizujące metody, aby jak najbardziej zaangażować Cię w zajęcia.

WSPARCIE PO SZKOLENIU

Przez trzy miesiące po ukończeniu Akademii FTM™ otrzymujesz wsparcie trenerów w rozwiązaniu pojawiających się problemów w codziennej pracy.

Akademia First Time Menegera™ to kompleksowy program rozwoju

I. Moduł.

Fundamenty zarządzania i kierowania

 • zarządzanie interfunkcjonalne
 • charyzma i budowanie autorytetu
 • budowanie relacji ze współpracownikami

II. Moduł.

Planowanie, organizowanie, kontrola

 • formułowanie i przekazywanie wizji
 • projektowanie i organizowanie
 • wyznaczanie celów i priorytetów
 • dbanie o środowisko wydajnej pracy

III. Moduł.

Motywowanie i wywieranie wpływu

 • dążenie do rezultatów
 • elastyczność myślenia
 • motywowanie pracowników
 • tworzenie relacji i wywieranie wpływu

IV. Moduł.

Komunikacja menedżerska – lider jako coach i mentor

 • prezentowanie postawy asertywnej
 • skuteczne komunikowanie się
 • doskonalenie pracowników

V. Moduł.

Zespół i rozwiązywanie problemów

 • budowanie zespołu
 • grupowe podejmowanie decyzji
 • zarządzanie konfliktem
Akademia Menedżera 2

Pobierz broszurę i poznaj szczegółowy program każdego modułu!

Zobacz, jakie tematy warsztatów czekają uczestników podczas programu, a oprócz tego sprawdź:

 • na jakie pytania każdy menedżer musi znać odpowiedź?
 • jakie są typowe dwa powody awansu pionowego pracownika?
 • Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

Prowadzący to praktycy, menedżerowie i certyfikowani trenerzy

Katarzyna Wolna-Belska

Katarzyna Wolna-Belska

Trener, Dyrektor Programu

Renata Tomaszczyk

Renata Tomaszczyk

Trener

Mariusz Bilski

Mariusz Bilski

Trener

Kamila Kozioł

Kamila Kozioł

Trener, certyfikowany coach

Certyfikat ukończenia Akademii FTM™

Po ukończeniu Akademii First Time Manager™ uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza ich gotowość do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia nowej funkcji.

Dla firm chcących dodatkowego potwierdzenia gotowości oddelegowanego na szkolenia pracownika, przygotowującego się do pełnienia nowej roli w organizacji, przygotowaliśmy egzamin on-line, który uczestnik zdaje po piątym module szkolenia.

Akademia Menedżera 3

Zarezerwuj miejsce w Akademii First Time Manager™, sprawdź najbliższe terminy