Akademia Menedżera MŚP

Nabór zakończony 30 listopada 2023 r.

Cel:

Dofinansowanie, za pośrednictwem operatorów, wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w  tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Przeznaczenie dofinansowania:

Usługi doradcze i szkoleniowe, które pozwolą zdiagnozować:

 • potrzeby mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

oraz przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Dla kogo:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierowniczych lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo  będą mieli przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe.

Regionalizacja:

W zależności od siedziby firmy wnioski są przyjmowane przez jednego z 5 operatorów działających w makroregionach (występują różnice w wysokości dofinansowania pomiędzy makroregionami):

 • makroregion 1 – woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie
 • makroregion 2 – woj. mazowieckie, lubelskie
 • makroregion 3 – woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie
 • makroregion 4 – woj. łódzkie, opolskie, śląskie
 • makroregion 5 – woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie

Informacje szczegółowe:

Makroregion 1

Akademia Menedżera MŚP 1

Makroregion 2

Akademia Menedżera MŚP 2

Makroregion 3

Akademia Menedżera MŚP 3

Makroregion 4

Akademia Menedżera MŚP 4

Makroregion 5

Akademia Menedżera MŚP 5

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w programie lub chcecie dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu:

tel. 730 005 350, info@doskam.pl