Weź udział w akredytowanych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami!

Szkolenia AgilePM® z międzynarodowym egzaminem z dofinansowaniem do 100%*

Dlaczego Agile?

Agile jako podejście zwinne z impetem weszło w kanon praktyk zarządzania projektami. Obecnie, coraz częściej jest także implementowana poza branżą IT, wszędzie tam, gdzie środowisko projektu jest zmienne i na początku niedookreślone w szczegółach. Agile to proces, który pomaga zespołom w szybkim reagowaniu na zmiany i otrzymywane informacje zwrotne na temat ich projektu. Agile daje zespołom możliwość oceny kierunku projektu w trakcie cyklu rozwojowego podczas regularnych spotkań zwanych sprintami lub iteracjami.

Zapraszamy na akredytowane szkolenia ile Project Management na dwóch poziomach: AgilePM® Foundation i AgilePM® Practitioner, zapewniające profesjonalny rozwój w obszarze zwinnego zarządzania projektami. Programy obu szkoleń opierają się o The Agile Project Framework, w najnowszej wersji DSDM®. Są podstawowym i wyczerpującym źródłem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do obu egzaminów: AgilePM® Foundation i AgilePM® Practitioner.

AgilePM® Foundation

To dwudniowe szkolenie, w trakcie którego poznajesz podstawowe ramy zwinnego zarządzania projektami, role i obowiązki pełnione w zespole projektowym, produkty, które powstają, oraz użyteczne techniki, narzędzia i praktyki. To szkoleniu przygotuje cię do świadomego uczestnictwa lub prowadzenia projektu z wykorzystaniem Agile. Udział w szkoleniu przygotowuje do akredytowanego egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgilePM® Foundation wydawany w imieniu APMG International przez Doskam sp. z o.o. jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową.
Na szkolenie zapraszamy:

 • osoby zarządzające projektami niezależnie od branży i tematyki projektu
 • członków zespołów projektowych czy komitetów sterujących
 • liderów zespołów
 • twórców rozwiązań i testerów
 • pracowników działów biznesowych
 • wszystkich zainteresowanych alternatywną metodyką współpracy w projekcie wobec tradycyjnego podejścia kaskadowego (waterfall)
 • wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation a następnie certyfikatu AgilePM® Prctitioner
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego współdziałania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG International oraz DSDM® Consortium. W ramach szkolenia uczestnik:

 • nabywa wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® w tym filozofii, zasad, procesów,
 • zna produkty, role i obowiązki członków zespołu projektowego,
 • zna korzyści i wyzwania dotyczące stosowania metodyki AgilePM®.
 • potrafił zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym,
 • rozwija umiejętność właściwej komunikacji wewnątrz projektowej wg metodyki AgilePM®,
 • potrafi współdziałać, planować, komunikować się, podejmować decyzje w projekcie,
 • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty
 • prezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę,
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju
 • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych

Dzień 1

 • Manifest Agile
 • DSDM jako podejście zwinne – elementy składowe
 • Filozofia, Zmienne projektu, Pryncypia DSDM
 • Czynniki wpływające na sukces
 • Proces DSDM
 • Model zespołu projektowego
 • Role i Obowiązki w zespole projektowym
 • Produkty DSDM

Dzień 2

 • Planowanie, Testowanie i Kontrola w ciągu cyklu życia projektu
 • Praktyka – Priorytetyzacja MoSCoW
 • Praktyka – Stosowanie Timeboxów
 • Pozostałe praktyki – Warsztaty Facylitowany, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation
 • Egzamin AgilePM® Foundation
 • Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym AgilePM® Foundation
 • Egzamin odbywa w drugim dniu szkolenia
 • Przed egzaminem uczestnicy szkolenia mają okazję go przećwiczyć korzystając z próbnych wersji
 • Egzamin prowadzony jest w języku polskim
 • Istnieje możliwość zdawania egzaminu on-line w języku angielskim
 • Sam egzamin trwa 40 minut i składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru
 • Do zaliczenia wymagane jest 50% poprawnych odpowiedzi, czyli 25 punktów

Po zdanym egzaminie certyfikat AgilePM® Foundation jest przyznawany dożywotnio

 • Nie ma wymagań wstępnych do uczestnictwa. Przydatne będą znajomość podstawowych zagadnień tematyki zarządzania projektami i doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • Szkolenie możemy zorganizować w formule otwartej lub zamkniętej
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów szkoleniowych: polski lub angielski
 • Wielkość grupy: od 6 do 12 osób

Cena za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi od 598 zł do 2990 zł netto/brutto, w zależności od poziomu dofinansowania i miejsca szkolenia. Usługi szkoleniowe Doskam są zwolnione z VAT*.

Cena zawiera:

 • Udział w dwudniowym szkoleniu z możliwością certyfikacji
 • Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM®Foundation w wersji papierowej
 • Materiały piśmiennicze: notes, długopis, ołówek
 • Międzynarodowy egzamin AgilePM®Foundation
 • Certyfikat APMG po uzyskaniu zaliczenia
 • Zaświadczenie MEN
 • Przerwy kawowe i lunch
* Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem 2/2009. W związku z tym jesteśmy zwolnieni z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 r.

AgilePM® Practitioner

To dwudniowe szkolenie, w trakcie którego zostaje uwzględniona szczególnie perspektywa Kierownika Projektu Agile. Na poziomie Practitioner zostają pogłębione tematy przedstawione w części Foundation oraz wprowadzone pojęcia i obszary istotne z punktu widzenia zarządzania. Udział w szkoleniu przygotowuje do akredytowanego egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner wydawany w imieniu APMG International przez Doskam sp. z o.o. jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową.
Na szkolenie zapraszamy:

 • osoby zarządzające projektami niezależnie od branży i tematyki projektu
 • członków zespołów projektowych czy komitetów sterujących
 • liderów zespołów
 • twórców rozwiązań i testerów
 • pracowników działów biznesowych
 • wszystkich zainteresowanych alternatywną metodyką współpracy w projekcie wobec tradycyjnego podejścia kaskadowego (waterfall)
 • wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation a następnie certyfikatu AgilePM® Prctitioner
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanieuczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG International oraz DSDM® Consortium. W ramach szkolenia uczestnik:

 • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania pryncypiów DSDM
 • zna role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile
 • zna wszystkie produkty i zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu
 • potrafi zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym
 • umie zastosować pryncypia DSDM
 • umie formułować user stories
 • potrafi szacować i planować na każdym etapie projektu
 • potrafi zadbać o właściwą jakość rozwiązania
 • skutecznie zarządza ryzykiem
 • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty
 • prezentuje postawę zorientowaną na współpracę i wsparcie
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju
 • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych

Dzień 1

 • Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM
 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile
 • Zarządzanie projektem w cyklu życia
 • Efektywne korzystanie z produktów DSDM
 • Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania Timeboxów
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i Historyjki Użytkowania

Dzień 2

 • Szacowania
 • Planowanie projektu w cyklu życia
 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie podejścia DSDM
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Practitioner
 • Egzamin AgilePM® Practitioner
 • Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym AgilePM® Practitioner
 • Egzamin odbywa w drugim dniu szkolenia
 • Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu AgilePM® Foundation
 • W trakcie egzaminu można korzystać z podręcznika Agile Project Management Handbook v2
 • Egzamin prowadzony jest w języku polskim
 • Istnieje możliwość zdawania egzaminu on-line w języku angielskim
 • Sam egzamin trwa 2 godziny plus 30 minut za zdawanie w języku innym niż angielski
 • Na egzamin składają się 4 duże pytania (warte 15 punktów każde) oparte o scenariusz opisujący średniej wielkości projekt
 • Do zaliczenia wymagane jest 50% poprawnych odpowiedzi, czyli 30 punktów
 • Po zdanym egzaminie certyfikat AgilePM® Practitioner jest przyznawany dożywotni
 • Nie ma wymagań wstępnych do uczestnictwa. Przydatne będą znajomość podstawowych zagadnień tematyki zarządzania projektami i doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • Szkolenie możemy zorganizować w formule otwartej lub zamkniętej
 • Język szkolenia może być polski lub angielski
 • Język materiałów szkoleniowych polski lub angielski
 • Wielkość grupy od 6 do 12 osób

Cena za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi od 700 zł do 3500 zł netto/brutto, w zależności od poziomu dofinansowania i miejsca szkolenia. Usługi szkoleniowe Doskam są zwolnione z VAT*.

Cena zawiera:

 • Udział w dwudniowym szkoleniu z możliwością certyfikacji
 • Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM®Foundation w wersji papierowej
 • Podręcznik Agile Project Management Handbook v2
 • Materiały piśmiennicze: notes, długopis, ołówek
 • Międzynarodowy egzamin AgilePM®Practitioner
 • Certyfikat APMG po uzyskaniu zaliczenia
 • Zaświadczenie MEN
 • Przerwy kawowe i lunch
* Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem 2/2009. W związku z tym jesteśmy zwolnieni z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 r.

Do najbliższego szkolenia pozostało…:

AgilePM® Foundation z egzaminem

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Powody, dla których firmy wprowadzają Agile, wg PMI:

 • Zwiększa produktywność zespołu o 55% 55%
 • Przyspiesza działania w projekcie o 62% 62%
 • Ułatwia zarządzanie priorytetami w porównaniu do innych technik o 56% 56%
 • Jakość oferowanych usług lub produktów zwiększa się o 47% 47%

*) zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej!