Agile. Istnieje wiele powodów, dlaczego warto stosować w firmie metodykę Agile, czyli zwinnego zarządzania. Obecny nieprzewidywalny świat biznesu narzuca nam inne podejście.

Oto 10 powodów, które bezsprzecznie wskazują na korzyści ze stosowania Agile w firmie.

Powód 1: Agile obniża koszty

Być może jedną z najważniejszych zalet Agile dla firmy jest to, że procesy Agile mogą znacznie obniżyć koszty. Dzieje się to za sprawą koncentrowania się tylko na spełnieniu potrzeb klientów.

Powód 2: Agile zmniejsza ryzyko

Komunikacja możliwa dzięki zwinnemu podejściu znacznie zmniejsza ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Jak wspomniałam powyżej, każdy członek zespołu zaangażowany w projekt, otrzymuje informacje zwrotne na temat rozwoju produktów. To pomaga rozwiązać problemy zanim zainwestuje się zbyt dużo czasu i energii i korygować działania, w razie potrzeby.

Powód 3: Agile umożliwia elastyczność i innowacje

Dzięki tradycyjnemu podejściu do projektów, jesteśmy ograniczeni w działaniu. W tradycyjnym podejściu zakłada się zaplanowanie działań i trzymanie się ich, co uniemożliwia innowacje, a wszelkie nowości z branży muszą być zignorowane, dopóki projekt się nie skończy.

Metodyki Agile pozwalają na dostosowanie się do zmian na rynku, pozwalają włączyć nowe technologie w miarę rozwoju. Inaczej mówiąc, Agile z zadowoleniem przyjmuje zmiany i chętnie je wprowadza.

Agile jest też metodyką kreatywną. Zachęca programistów do swobodnego myślenia. Uwolnienie pracowników od wcześniej ustalonych i narzuconych zadań, które mogą trwać nawet miesiącami, pozwala im wtedy na innowacyjne myślenie i kreatywne działanie.

Powód 4: Agile redukuje straty

Częste informacje zwrotne, regularne spotkania i Sprinty pomagają szybko zidentyfikować i wyeliminować problemy, ograniczając w ten sposób straty. W Agile również istnieje dokumentacja, ale jest ona zdecydowanie mniejsza niż w tradycyjnych metodach.

W tradycyjnych metodach wytwarza się ogromne ilości dokumentacji, do których zwykle się nawet nie wraca. Fakt wytworzenia tylko niezbędnej dokumentacji w Agile zmniejsza straty.

Powód 5: Dostrzegalność zwrotu z inwestycji

Kolejną zaletą krótkich iteracji Agile i regularnego dostarczania produktu roboczego jest to, że firma może zacząć dostrzegać zwrot z inwestycji dużo wcześniej niż w zwykłych metodach zarządzania.

Firma, która nie stosuje Agile w zarządzaniu musi poczekać do zamknięcia projektu, aby dostrzec jakiekolwiek korzyści. To zwiększa szansę na rozczarowanie.

Powód 6: Agile zwiększa produktywność

Inną zaletą współpracy typowej dla Agile jest to, że zachęca ona wszystkich do skupienia się na cechach o wysokiej wartości i wysokim priorytecie oraz na najbardziej wydajnym sposobie ich wytwarzania. 

Krótkie sprinty i samoorganizujące się zespoły ds. rozwoju mają wspólną odpowiedzialność za wypełnianie swoich zobowiązań. To autonomia zespołu, pomaga przyspieszyć decyzje i zwiększyć produktywność. To również podnosi morale personelu.

Powód 7: Agile poprawia morale personelu

Autonomiczny charakter pracy w sposób zwinny ma ogromny wpływ na morale zespołu i motywację. Wiem, bo widziałam to osobiście. Z zespołem dzieje się wtedy coś niesamowitego.

Pozwolenie im na podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie tego, jak będą wykonywać swoją pracę zgodnie z własnymi wytycznymi, zwiększa zaangażowanie. Powstaje wśród nich poczucie swobody i wyższej motywacji do pracy, co bezsprzecznie przekłada się na wyniki w projekcie.

Powód 8: Ludzie są szczęśliwsi dzięki zwinności

Każda osoba zaangażowana w projekt, włącznie z Klientem ma szansę na wyrażenie swojej opinii na temat postępu projektu na każdym etapie rozwoju zwinnego projektu. Dzięki temu zadowolenie jest zazwyczaj bardzo wysokie, ponieważ każdy ma stały wpływ na rozwój produktu. 

Problemy mogą być szybko identyfikowane i rozwiązywane wcześnie. Dotyczy ro również ew. nieporozumień lub konfliktów. Zostają szybko wyjaśnione, a produkty są zawsze dopracowane do poziomu określonych potrzeb Klienta. Jak więc nie kochać metodyki Agile?

Powód 9: Agile prowadzi do szybszych wyników

Jeśli stosujesz metodykę Agile, prawdopodobnie najpierw eliminujesz niewartościowe zadania, które odciągają cię od tego, co naprawdę powinieneś robić – wszystko to oznacza, że ​​wykonujesz swoją pracę szybciej, efektywniej, koncentrując się na priorytetach. Dzięki temu produkt jest szybciej na rynku, wyprzedza konkurencje i przyciąga zainteresowanie klientów.

Powód 10: Agile poprawia jakość

Ostatni powód najważniejszy. Wszystkie zalety, o których już wspomniałam, nie mają żadnej wartości, jeśli produkt końcowy nie będzie miał wysokiej jakości. Pracując w zgodzie z metodyką Agile już sam proces stosowania zwinności w projekcie – zakładając, że używasz go poprawnie – powinien domyślnie zapewniać nastawienie na lepszą jakość produktu.

Osoby, które przeszły na zarządzanie w zwinnym stylu zastanawiają się, dlaczego nie zrobiły tego wcześniej. Ponieważ metodyka Agile ma sens.  Ty i Twój zespół jesteście najlepszymi ludźmi do planowania swojej pracy. Ta samodzielna forma pracy plus odpowiedzialność, którą cieszy się każdy członek zespołu Agile, prowadzi do zwiększenia motywacji w pracy. Zrównoważone środowisko rozwoju poprzez podejście Agile zachęca do współpracy. Regularne informacje zwrotne, Sprinty i założenie, że nie ma czegoś takiego, jak niepowodzenie, ustawiają wprowadzenie zmian.

Agile zachęca do współpracy. Regularne informacje zwrotne, Sprinty i założenie, że nie ma czegoś takiego, jak niepowodzenie, ustawiają wprowadzenie zmian.

Autor: Katarzyna Wolna-Belska


Przeczytaj również: