Kultura szacunku w miejscu pracy – inaczej civility, to nie tylko dobre maniery oraz zasady dobrego wychowania czy zachowanie poprawnych relacji. Civility to pożądany przez pracowników standard relacji pomagający w zbudowaniu i utrzymaniu w organizacjach norm szacunku, zaufania i współpracy.

Civility to nowy wymiar budowania kultury w firmie to okazanie pracownikom, że ich cenisz, a twoja firma rozwinie skrzydła.

Gdy zapytasz pracowników, co ma dla nich największe znaczenie, często mówią, że chcieliby „być szanowani przez zwierzchników”. W nowym badaniu z udziałem około 20 tysięcy pracowników z całego świata, przeprowadzonym przez Christine Porath z Georgetown University, respondenci uznali okazywanie szacunku za najważniejszą postawę menedżerów. Niemniej twierdzą, że z roku na rok zachowania ich przełożonych są coraz bardziej lekceważące i nieuprzejme.

Posłuchaj naszej ekspertki Renaty Tomaszczyk, która opowiada, dlaczego tak ważna jest godna i uprzejma komunikacja w firmie między pracownikami.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, szefem zespołu pewnie kluczowe stało się dziś dla Ciebie to, jak  pozyskać pracownika i co zrobić, by był zaangażowany w pracę? Wierz mi: większość menedżerów, z którymi się spotykamy w swojej pracy doradczej czy szkoleniowej zadaje sobie to pytanie.

Co się nagle stało?

Może myślisz: przegapiłem jakąś lekcję z zarządzania? Świat za szybko się zmienia wokół! Nic nie stało się nagle. To proces zmian, którego doświadczamy. Mamy do czynienia z wieloma zjawiskami, które występują z dużym nasileniem, wszystkie naraz i nie pozwalają stać wobec nich bezczynnie.

Jeśli myślisz, że to moda, że Ciebie jako szefa to nie dotyczy, mylisz się. Dziś jest to jeden z zasadniczych elementów budowania przewagi konkurencyjnej.

Renata Tomaszczyk

Mam na myśli silnie konkurujące ze sobą rynki, nieprzewidywalność zjawisk gospodarczych, politycznych w wymiarze lokalnym i globalnym, gigantyczny postęp technologiczny, który wzmacnia efekt przyspieszenia.

Bardzo ważne stają się zatem pytania:

  • jak konkurować w tym środowisku?
  • Jakich potrzebuję zasobów materialnych i niematerialnych, by przetrwać?
  • Jak powiązać oczekiwania, pracowników, klientów, rynku konkurencji, na którym działam, by odnosić sukcesy biznesowe i wspólnie z pracownikami mieć satysfakcję z tego, co się robi.

Wirtualny doradca i robot wykonana dziś za pracownika wiele czynności. Jednak nadal pracownik jest najważniejszy w dążeniu przedsiębiorców do osiągania celów. W kwestii relacji pracowniczych też zaszły olbrzymie zmiany, wręcz pokoleniowe. Przedmiotem troski jest dbałość o zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Firmy konkurują między sobą dbałością o stworzenie niepowtarzalnego doświadczenia bycia kandydatem do pracy, a póżniej pracownikiem. Oprócz sfery socjalnej, znaczenia nabiera kultura zarządzania i kultura pracy oparta o wartości, które mogą być wspólne dla całego przedsiębiorstwa. Odwołują się do prostych spraw: etyki, szacunku, kultury osobistej, uczciwości względem siebie nawzajem i wobec partnerów biznesowych. Jeśli myślisz, że to moda, że Ciebie jako szefa to nie dotyczy, mylisz się. Dziś jest to jeden z zasadniczych elementów budowania przewagi konkurencyjnej.

Wirtualny doradca i robot wykonana dziś za pracownika wiele czynności. Jednak nadal pracownik jest najważniejszy w dążeniu przedsiębiorców do osiągania celów.

Renata Tomaszczyk – coach ICC, Trener HR, doradca

O tym, czym jest Kultura godności pracy możesz dowiedzieć się przychodząc do nas na szkolenie. Nasi trenerzy to praktycy, którzy zetknęli się z różnymi modelami biznesowymi. A będąc pracownikami lub partnerami biznesowymi firm doświadczyli, czym jest kultura godności pracy lub, jakie  wywołuje spustoszenie w organizacji jej brak. Zwracamy uwagę naszych uczestników na najnowsze aspekty wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółami programu i udziału w szkoleniu.

Civility. Stwórz razem z nami niepowtarzalne miejsce pracy, gdzie:

  • wzajemny szacunek, otwartość na różnorodność ludzkich stylów zachowania i kultur to priorytet,
  • wszyscy pracownicy są ambasadorami firmowych, prostych wartości,
  • obowiązujący język komunikacji pozbawiony jest agresji,
  • zaangażowanie pracowników wynika z transparentności postaw i zachowań liderów, przejrzystej i uczciwej komunikacji,
  • stawiane cele są angażujące, bo dają pracownikom poczucie sensu tego, co robią, uwzględniają ich wewnętrzną motywację i rozwiajają kompetencje.

Przeczytaj również: