Empowerment. W upełnomocnieniu chodzi o to, aby „wykorzystać” pełen potencjał pracownika. Empowerment musi wyjść „z góry”, czyli od osób zarządzających, pełniących role lidera i powinno być oparte na wartościach.

Empowerment to upełnomocnienie polegające na zaufaniu i wierze w swoich podwładnych. Upełnomocnienie jest procesem, który polega na angażowaniu pracowników do podejmowania decyzji, równocześnie umożliwiając im branie za te decyzje odpowiedzialność. Upełnomocnienie pozwala również ludziom na wykorzystywanie ich własnej energii do celów związanych z firmą.

Wikipedia o Empowerment pisze następująco:

Empowerment (upełnomocnianie lub przydawanie władzy) - Doskam
Empowerment (upełnomocnianie lub przydawanie władzy) – Doskam

W upełnomocnieniu chodzi o to, aby „wykorzystać” pełen potencjał pracownika.

Na tę energię składa się posiadana wiedza, nabyte doświadczenie oraz motywacja do działania. W upełnomocnieniu chodzi o to, aby „wykorzystać” pełen potencjał pracownika. Empowerment musi wyjść „z góry”, czyli od osób zarządzających, pełniących role lidera i powinno być oparte na wartościach.

„Prawdzie upełnomocnienie polega na poczuciu własności”

Ken Blanchard

Część osób z kadry kierowniczej nie chce upełnomocniać swoich pracowników, ponieważ myśli w sposób tradycyjny. Wynika to również z obawy, że osoby te nie będą w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje działania, że nie wykonają jej prawidłowo, a również w obawie, że menedżerowie nie będą potrzebni, więc ostatecznie stracą pracę.

Empowerment jest również powiązany z zarządzaniem 3.0

Jest przeciwstawnym do stylu hierarchicznego. Taka zmiana może spowodować, że menedżer stosujący dotychczas metodę zarządzanie 1.0, zmieni się w mentora, przewodnika. A sam lider zostanie obdarzony przez pracownika większy zaufaniem.

Liderzy powinni sukcesywnie zwiększać odpowiedzialność swoich pracowników w zespołach. Widząc, że Ci sobie radzą, panują nad zadaniami, skutecznie je realizują mogą więcej swojego czasu poświęcić na strategiczne planowanie. Upełnomocnienie innych wiąże się z przekazaniem części władzy, przy jednoczesnym nie zmniejszeniu posiadanej odpowiedzialności.

„Ludzie posiadają znaczną siłę, która przejawia się poprzez ich wiedzę i motywacje. Upełnomocnienie polega na wykorzystaniu i skupienia tej siły!”

Ken Blanchard

Badania pokazująże poczucie samodzielności i autonomii, świadomość, że możemy samodzielnie decydować o istotnych kwestiach dotyczących firmy, świadomość, że jesteśmy mniej kontrolowani przekłada się na większą motywację i kreatywność pracowników, zaangażowanie w działaniu, a ostatecznie na lepsze wyniki w firmie.

„Upełnomocnienie jest możliwe dzięki uczeniu innych ludzi tego, że mogą być mniej zależni od Ciebie”

Ken Blanchard

W empowermencie pozwala się na to, aby człowiek popełniał błędy i uczył się na nich. Ciągłe wyszukiwanie pomyłek, brak możliwości uczenia się na błędach, czyli to, co jest obecne w hierarchicznym zarządzaniu sprawia, że zabijamy wśród pracownika ducha innowacyjności i kreatywności. Ludzie, którzy ciągle czują, że są kontrolowani unikają nowych rozwiązań w obawie przed pomyłką i „karą” za nią.

„Wizja staje się jasna, kiedy każdy widzi, jak jego wkład pozwala zmienić sytuację na lepsze”

Ken Blanchard

Cele i wartości muszą być jasne dla wszystkich.

Istotną kwestia w upełnomocnieniu są jasne dla wszystkich cele i wartości firmy. Przy współtworzeniu celów i wartości powinni brać udział także pracownicy, aby utożsamiali się nimi i w konsekwencji działali w oparciu. Ważną kwestią związana z empowermentem jest dzielenie się informacjami.

Dla pracownika takie działanie jest tożsame z zaufaniem, którym obdarza go kadra zarządzająca lub właściciele firmy. Brak znajomości dokładnych informacji, nie tylko o firmie, ale o zadaniach, które powinien wykonywać pracownik wpływa na to, że istnieje wysokie prawdopodobieństw ich nieodpowiedniego wykonania.

„Upełnomocnienie oznacza swobodę działania, a także odpowiedzialności za jego wyniki”

Ken Blanchard

A co jeśli pracownicy nie chcą upełnomocnienia?

Zwróć uwagę, że niezadowolenie jest naturalnym etapem większości nowych procesów i zmian, które się z tym wiążą.

Ludzie muszą nauczyć się funkcjonowania jako samodzielne jednostki oraz działania w autonomicznych zespołach. Szczególnie jeśli dotychczas większość decyzji podejmował za nich lider.

Pamiętaj, że każdy błąd jest okazją do podnoszenia swoich kompetencji. Zorganizuj szkolenia, które wesprą ten proces. Badania pokazują, że upełnomocnione zespoły działają i funkcjonują lepiej od zespołów kierowanych hierarchicznie.

Jako lider powinieneś zachęcić ich do zmiany i nie przejmować się, że przez jakiś czas nie wszystko pójdzie idealnie i gładko.


Empowerment - czyli upełnomocnienie pracownika 1

Doskam. Od 2005 wspieramy przedsiębiorców i pracowników firm w ich rozwoju dostarczając praktyczną i najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania 3.0, strategii, efektywności osobistej i budowania kultury organizacyjnej. Bierzemy odpowiedzialność za procesy zwiększające efekty rozwojowe w oparciu o model SEB (Szkoleń Efektywne Biznesowo).


Przeczytaj również: